Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Yelp - Local businesses'
  Forum Threads Posts Last Post
Guide to succes - Information
Yelp® is een ware 'reviews website' waar bezoekers de reputaties van diensten kunnen volgen. Het in San Francisco (Californië) gevestigde hoofdkantoor, zou inmiddels zo'n ruim 199 miljoen reviews hebben bereikt afkomstig van bedrijven wereldwijd. De dienst houdt zich bezig met het geven van gratis toegankelijke informatie over onder andere pizzeria's, coffeeshops, winkels en eenmanszaken in de wellness- en kappersbranche. - - - Volgens een bron denkt het bedrijf dat zijn digitaal platform betere tijden tegemoet gaat in verband met het macro-economisch herstel in 2021 en later. - - - Een app is bijv. te downloaden via de App Store. Daarmee kan een gebruiker zijn informatie opzoeken en zelf deelnemen aan de community. - - - Yelp® is a true 'reviews website' where visitors can follow the reputations of services. Headquartered in San Francisco, California, it has reached more than 199 million reviews from companies worldwide. The service is engaged in providing information that is freely accessible about pizzerias, coffee shops, shops and sole traders in the wellness and hairdressing industry. - - - According to one source, the company thinks its digital platform is facing better times for the macroeconomic recovery in 2021 and later. - - - An app can be downloaded, for example, from the App Store. This allows a user to look up his information and participate in the community. - - - Yelp® ist eine echte "Bewertungswebsite", auf der Besucher den Ruf von Diensten verfolgen können. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, hat mehr als 199 Millionen Bewertungen von Unternehmen weltweit erhalten. Der Dienst bietet Informationen, die über Pizzerien, Cafés, Geschäfte und Einzelunternehmer in der Wellness- und Friseurbranche frei zugänglich sind. - - - Einer Quelle zufolge sieht sich das Unternehmen seiner digitalen Plattform mit besseren Zeiten für die makroökonomische Erholung im Jahr 2021 und später konfrontiert. - - - Eine App kann beispielsweise aus dem App Store heruntergeladen werden. Auf diese Weise kann ein Benutzer seine Informationen nachschlagen und an der Community teilnehmen. - - - O Yelp® é um verdadeiro 'site de críticas' onde os visitantes podem seguir a reputação dos serviços. Sediada em San Francisco, Califórnia, alcançou mais de 199 milhões de avaliações de empresas em todo o mundo. O serviço está comprometido em fornecer informações acessíveis gratuitamente sobre pizzarias, cafeterias, lojas e comerciantes únicos no setor de bem-estar e cabeleireiro. Segundo uma fonte, a empresa acredita que sua plataforma digital está enfrentando tempos melhores para a recuperação macroeconômica em 2021 e posteriores. - - - Um aplicativo pode ser baixado, por exemplo, na App Store. Isso permite que um usuário procure suas informações e participe da comunidade. - - - Yelp® es un verdadero "sitio web de reseñas" donde los visitantes pueden seguir la reputación de los servicios. Con sede en San Francisco, California, ha recibido más de 199 millones de críticas de empresas de todo el mundo. El servicio se dedica a proporcionar información de libre acceso sobre pizzerías, cafeterías, tiendas y comerciantes exclusivos en la industria del bienestar y la peluquería. - - - Según una fuente, la compañía cree que su plataforma digital se enfrenta a mejores tiempos para la recuperación macroeconómica en 2021 y posteriores. - - - Se puede descargar una aplicación, por ejemplo, de la App Store. Esto permite a un usuario buscar su información y participar en la comunidad. - - - Yelp® est un véritable «site d'avis» où les visiteurs peuvent suivre la réputation des services. Basée à San Francisco, en Californie, elle a atteint plus de 199 millions d'avis d'entreprises du monde entier. Le service s'engage à fournir des informations librement accessibles sur les pizzerias, les cafés, les magasins et les commerçants indépendants de l'industrie du bien-être et de la coiffure. - - - Selon une source, l'entreprise pense que sa plate-forme numérique est confrontée à des temps meilleurs pour la reprise macroéconomique en 2021 et plus tard. - - - Une application peut être téléchargée, par exemple, depuis l'App Store. Cela permet à un utilisateur de rechercher ses informations et de participer à la communauté. - - - Το Yelp® είναι ένας πραγματικός «ιστότοπος κριτικών» όπου οι επισκέπτες μπορούν να ακολουθήσουν τη φήμη των υπηρεσιών. Με έδρα στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, έχει φτάσει σε περισσότερες από 199 εκατομμύρια κριτικές από εταιρείες παγκοσμίως. Η υπηρεσία ασχολείται με την παροχή πληροφοριών που είναι ελεύθερα προσβάσιμες σχετικά με πιτσαρίες, καφετέριες, καταστήματα και μοναδικούς εμπόρους στη βιομηχανία ευεξίας και κομμωτικής. - - - Σύμφωνα με μια πηγή, η εταιρεία πιστεύει ότι η ψηφιακή της πλατφόρμα αντιμετωπίζει καλύτερες στιγμές για τη μακροοικονομική ανάκαμψη το 2021 και αργότερα. - - - Μπορείτε να κατεβάσετε μια εφαρμογή, για παράδειγμα, από το App Store. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει τις πληροφορίες του και να συμμετάσχει στην κοινότητα. - - - Yelp® to prawdziwa „strona z recenzjami”, na której odwiedzający mogą śledzić reputację usług. Z siedzibą w San Francisco w Kalifornii zebrał ponad 199 milionów recenzji od firm z całego świata. Serwis zajmuje się udostępnianiem informacji, które są swobodnie dostępne na temat pizzerii, kawiarni, sklepów i jednoosobowych handlowców w branży wellness i fryzjerskiej. - - - Według jednego ze źródeł firma uważa, że ​​jej platforma cyfrowa ma lepsze czasy na ożywienie makroekonomiczne w 2021 r. I później. - - - Aplikację można pobrać na przykład ze sklepu App Store. Umożliwia to użytkownikowi sprawdzenie jego informacji i uczestnictwo w społeczności. - - - Yelp® е истински уебсайт за отзиви, където посетителите могат да следят репутацията на услугите. Със седалище в Сан Франциско, Калифорния, тя е достигнала повече от 199 милиона отзиви от компании по целия свят. Услугата се занимава с предоставяне на свободно достъпна информация за пицарии, кафенета, магазини и еднолични търговци в уелнес и фризьорската индустрия. - - - Според един източник, компанията смята, че нейната дигитална платформа е изправена пред по-добри времена за макроикономическото възстановяване през 2021 г. И по-късно. - - - Приложение може да бъде изтеглено например от App Store. Това позволява на потребителя да търси своята информация и да участва в общността. - - - Yelp® je pravo web mjesto za kritike na kojem posjetitelji mogu pratiti reputaciju usluga. Sa sjedištem u San Franciscu u Kaliforniji dospio je do više od 199 milijuna recenzija tvrtki širom svijeta. Služba se bavi pružanjem informacija koje su slobodno dostupne o pizzerijama, kafićima, trgovinama i samostalnim trgovcima u wellness i frizerskoj industriji. - - - Prema jednom izvoru, tvrtka smatra da se njena digitalna platforma suočava s boljim vremenima za makroekonomski oporavak 2021. I kasnije. - - - Aplikacija se može, primjerice, preuzeti iz App Store-a. To korisniku omogućuje pretraživanje podataka i sudjelovanje u zajednici. - - - Yelp® je pravo „web mjesto za kritike“ na kojem posjetitelji mogu pratiti reputaciju usluga. Sa sjedištem u San Francisku u Kaliforniji dospio je do više od 199 miliona kritika kompanija širom svijeta. Služba se bavi pružanjem informacija koje su slobodno dostupne o picerijama, kafićima, trgovinama i samostalnim trgovcima u wellness i frizerskoj industriji. - - - Prema jednom izvoru, kompanija smatra da se njena digitalna platforma suočava s boljim vremenima za makroekonomski oporavak 2021. I kasnije. - - - Aplikacija se može preuzeti, na primjer, iz App Store-a. To korisniku omogućava da pogleda svoje podatke i sudjeluje u zajednici. - - - Yelp® - это настоящий «веб-сайт отзывов», где посетители могут следить за репутацией сервисов. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния, и получила более 199 миллионов отзывов от компаний по всему миру. Служба занимается предоставлением информации, которая находится в свободном доступе о пиццериях, кафе, магазинах и индивидуальных предпринимателях в индустрии велнеса и парикмахерских. - - - Согласно одному источнику, компания полагает, что ее цифровая платформа переживает лучшие времена для макроэкономического восстановления в 2021 году и позже. - - - Приложение можно загрузить, например, из App Store. Это позволяет пользователю искать свою информацию и участвовать в сообществе. - - - „Yelp®“ yra tikra „apžvalgų svetainė“, kurioje lankytojai gali sekti paslaugų reputaciją. Jos būstinė yra San Fransiske, Kalifornijoje, ji sulaukė daugiau nei 199 milijonų atsiliepimų iš kompanijų visame pasaulyje. Ši tarnyba teikia laisvai prieinamą informaciją apie picerijas, kavines, parduotuves ir individualius prekybininkus sveikatingumo ir kirpyklų pramonėje. - - - Pasak vieno šaltinio, bendrovės manymu, jos skaitmeninei platformai makroekonominio atsigavimo 2021 m. Ir vėliau laikotarpis yra geresnis. - - - Programą galima atsisiųsti, pavyzdžiui, iš „App Store“. Tai leidžia vartotojui ieškoti savo informacijos ir dalyvauti bendruomenės veikloje. - - - Yelp® ir īsta “pārskatu vietne”, kurā apmeklētāji var sekot līdzi pakalpojumu reputācijai. Tā galvenā mītne atrodas Sanfrancisko, Kalifornijā, un tā ir saņēmusi vairāk nekā 199 miljonus pārskatu no uzņēmumiem visā pasaulē. Pakalpojums nodarbojas ar brīvi pieejamas informācijas sniegšanu par picērijām, kafejnīcām, veikaliem un individuālajiem tirgotājiem labsajūtas un frizieru nozarē. - - - Saskaņā ar viena avota teikto uzņēmums domā, ka tā digitālajai platformai ir labāki laiki makroekonomikas atveseļošanai 2021. Gadā un vēlāk. - - - Lietotni var lejupielādēt, piemēram, no App Store. Tas ļauj lietotājam meklēt savu informāciju un piedalīties sabiedrībā. - - - Yelp® - це справжній веб-сайт з відгуками, де відвідувачі можуть стежити за репутацією послуг. Штаб-квартира розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, вона отримала понад 199 мільйонів відгуків від компаній у всьому світі. Служба займається наданням інформації, яка є у вільному доступі про піцерії, кав’ярні, магазини та приватних підприємців у галузі оздоровлення та перукарні. - - - За одним із джерел, компанія вважає, що її цифрова платформа переживає кращі часи для макроекономічного відновлення у 2021 році та пізніше. - - - Додаток можна завантажити, наприклад, з App Store. Це дозволяє користувачеві шукати свою інформацію та брати участь у спільноті. - - - Yelp® е вистинска „веб-страница за прегледи“, каде што посетителите можат да ја следат репутацијата на услугите. Со седиште во Сан Франциско, Калифорнија, достигна повеќе од 199 милиони прегледи од компании низ целиот свет. Услугата се занимава со обезбедување на информации што можат слободно да се достапни за пицерии, кафулиња, продавници и трговци поединци во индустријата за велнес и фризер. Според еден извор, компанијата смета дека нејзината дигитална платформа се соочува со подобри периоди за макроекономско закрепнување во 2021 година и подоцна. - - - Може да се преземете апликација, на пример, од App Store. Ова му овозможува на корисникот да ги побара своите информации и да учествува во заедницата. - - - Иелп® је прави „вебсајт за критике“ на коме посетиоци могу да прате репутацију услуга. Са седиштем у Сан Франциску у Калифорнији достигао је више од 199 милиона прегледа компанија из целог света. Служба се бави пружањем информација које су слободно доступне о пицеријама, кафићима, продавницама и самосталним трговцима у индустрији веллнесса и фризерског салона. - - - Према једном извору, компанија сматра да се њена дигитална платформа суочава са бољим временима за макроекономски опоравак 2021. И касније. - - - Апликација се може преузети, на пример, из Апп Сторе-а. Ово омогућава кориснику да погледа своје податке и да учествује у заједници. - - - A Yelp® egy igazi „vélemény-webhely”, ahol a látogatók nyomon követhetik a szolgáltatások hírnevét. A székhelye a kaliforniai San Francisco-ban található, és világszerte több mint 199 millió véleményt kapott. A szolgáltatás szabadon hozzáférhető információk biztosításával foglalkozik a pizzériákról, kávézókról, üzletekről és a wellness- és fodrászatban tevékenykedő egyéni vállalkozókról. - - - Az egyik forrás szerint a vállalat úgy gondolja, hogy digitális platformján jobb idő áll a 2021-es és későbbi makrogazdasági fellendülés előtt. - - - Egy alkalmazás letölthető például az App Store-ból. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy információit megkeresse és részt vegyen a közösségben. - - - Yelp® este un adevărat „site web de recenzii” unde vizitatorii pot urma reputația serviciilor. Cu sediul central în San Francisco, California, a ajuns la peste 199 de milioane de recenzii de la companii din întreaga lume. Serviciul este angajat în furnizarea de informații care sunt accesibile gratuit despre pizzerii, cafenele, magazine și comercianți singuri din industria wellness și coafură. - - - Potrivit unei surse, compania consideră că platforma sa digitală se confruntă cu perioade mai bune pentru redresarea macroeconomică din 2021 și ulterior. - - - O aplicație poate fi descărcată, de exemplu, din App Store. Acest lucru permite utilizatorului să caute informațiile sale și să participe la comunitate. - - - Yelp® je skutečný web s recenzemi, kde návštěvníci mohou sledovat reputaci služeb. Se sídlem v San Franciscu v Kalifornii dosáhla více než 199 milionů recenzí od společností z celého světa. Tato služba se zabývá poskytováním informací, které jsou volně přístupné o pizzeriích, kavárnách, obchodech a živnostnících v odvětví wellness a kadeřnictví. - - - Podle jednoho zdroje si společnost myslí, že její digitální platforma čelí lepším časům pro makroekonomické oživení v roce 2021 a později. - - - Aplikace lze stáhnout například z App Store. To umožňuje uživateli vyhledávat jeho informace a účastnit se komunity. - - - Yelp® je skutočná webová stránka s recenziami, na ktorej môžu návštevníci sledovať reputáciu služieb. So sídlom v San Franciscu v Kalifornii dosiahla viac ako 199 miliónov recenzií od spoločností z celého sveta. Táto služba sa zaoberá poskytovaním informácií, ktoré sú voľne dostupné o pizzeriách, kaviarňach, obchodoch a živnostníkoch v odvetví wellness a kaderníctva. - - - Podľa jedného zdroja si spoločnosť myslí, že jej digitálna platforma čelí lepším časom na makroekonomické oživenie v roku 2021 a neskôr. - - - Aplikáciu si môžete stiahnuť napríklad z App Store. To umožňuje užívateľovi vyhľadať jeho informácie a zúčastniť sa komunity. - - - Yelp® je resnično spletno mesto za preglede, na katerem lahko obiskovalci spremljajo ugled storitev. S sedežem v San Franciscu v Kaliforniji je prejel več kot 199 milijonov pregledov podjetij po vsem svetu. Storitev se ukvarja z zagotavljanjem prosto dostopnih informacij o picerijih, kavarnah, trgovinah in samostojnih podjetnikih v wellness in frizerski industriji. - - - Po navedbah enega vira podjetje meni, da se njegova digitalna platforma sooča z boljšimi časi za makroekonomsko okrevanje leta 2021 in pozneje. - - - Aplikacijo lahko na primer prenesete iz App Store. To uporabniku omogoča iskanje informacij in sodelovanje v skupnosti. - - - Yelp®- ն իսկական «ակնարկների կայք» է, որտեղ այցելուները կարող են հետևել ծառայությունների հեղինակությանը: Գրասենյակը գտնվում է Սան Ֆրանցիսկոյում, Կալիֆոռնիա, այն հասել է ավելի քան 199 միլիոն վերանայման աշխարհի ընկերությունների: Ծառայությունը զբաղվում է առողջության և վարսահարդարման արդյունաբերության ոլորտում պիցցերիաների, սրճարանների, խանութների և միակ վաճառականների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմամբ: Ըստ աղբյուրի, ընկերությունը կարծում է, որ իր թվային պլատֆորմը ավելի լավ ժամանակներ է սպասում 2021 թվականին և ավելի ուշ մակրոտնտեսական վերականգնման համար: - - - Ծրագիրը կարելի է ներբեռնել, օրինակ ՝ App Store- ից: Սա հնարավորություն է տալիս օգտագործողին որոնել իր տեղեկատվությունը և մասնակցել համայնքին: - - - Yelp® er sannur „umsagnarvefsíða“ þar sem gestir geta fylgst með orðstír þjónustu. Með höfuðstöðvar í San Francisco, Kaliforníu, hefur það náð meira en 199 milljón umsögnum frá fyrirtækjum um allan heim. Þjónustan felst í því að veita upplýsingar sem eru aðgengilegar um pizzur, kaffihús, verslanir og einir kaupmenn í heilsu- og hárgreiðsluiðnaðinum. - - - Samkvæmt einni heimildarmann telur fyrirtækið að stafræni vettvangur hans standi frammi fyrir betri tímum fyrir þjóðhagsbata árið 2021 og síðar. - - - Hægt er að hlaða niður forriti, til dæmis í App Store. Þetta gerir notanda kleift að fletta upp upplýsingum sínum og taka þátt í samfélaginu. - - - Yelp® är en riktig "recenseringswebbplats" där besökare kan följa rykte om tjänster. Huvudkontoret ligger i San Francisco, Kalifornien och har nått över 199 miljoner recensioner från företag över hela världen. Tjänsten sysslar med att tillhandahålla information som är fritt tillgänglig om pizzeriaer, kaféer, butiker och endahandlare inom hälso- och frisörbranschen. - - - Enligt en källa tror företaget att den digitala plattformen står inför bättre tider för den makroekonomiska återhämtningen 2021 och senare. - - - En app kan laddas ner till exempel från App Store. Detta gör att en användare kan leta upp sin information och delta i gemenskapen. - - - Yelp® er et ekte "anmeldelser nettsted" der besøkende kan følge omdømmet til tjenester. Hovedkvarter i San Francisco, California, og har nådd mer enn 199 millioner anmeldelser fra selskaper over hele verden. Tjenesten driver med informasjon som er fritt tilgjengelig om pizzeriaer, kaffebarer, butikker og eneforhandlere i velvære- og frisørbransjen. - - - Ifølge en kilde tror selskapet at den digitale plattformen står overfor bedre tider for den makroøkonomiske utvinningen i 2021 og senere. - - - En app kan for eksempel lastes ned fra App Store. Dette lar en bruker slå opp sin informasjon og delta i fellesskapet. - - - Yelp® er et ægte 'anmeldelserwebsted', hvor besøgende kan følge ry for tjenester. Hovedkvarter i San Francisco, Californien, har nået mere end 199 millioner anmeldelser fra virksomheder over hele verden. Tjenesten beskæftiger sig med at give information, der er frit tilgængelig om pizzeriaer, kaffebarer, butikker og eneforhandlere i wellness- og frisørbranchen. - - - Ifølge en kilde mener virksomheden, at dens digitale platform står over for bedre tider for den makroøkonomiske opsving i 2021 og senere. - - - En app kan f.Eks. Downloades fra App Store. Dette giver en bruger mulighed for at slå sine oplysninger op og deltage i samfundet. - - - Yelp® on todellinen 'arvosteluverkkosivusto', jolla kävijät voivat seurata palvelujen mainetta. Pääkonttori sijaitsee San Franciscossa, Kaliforniassa, ja se on saanut yli 199 miljoonaa arvostelua yrityksiltä ympäri maailmaa. Palvelun tarkoituksena on tarjota vapaasti saatavilla olevaa tietoa pizzerioista, kahviloista, kaupoista ja hyvinvointi- ja kampaamoteollisuuden yksityisyrityksistä. - - - Yhden lähteen mukaan yrityksen mielestä sen digitaalialustalla on paremmat ajat makrotalouden elpymiselle vuonna 2021 ja myöhemmin. - - - Sovellus voidaan ladata esimerkiksi App Storesta. Tämän avulla käyttäjä voi etsiä tietojaan ja osallistua yhteisöön. - - - Yelp®是一个真正的“评论网站”,访问者可以在其中跟随服务的声誉。总部位于加利福尼亚州旧金山,已收到来自全球公司的超过1.99亿条评论。该服务致力于提供有关保健和美发行业中的比萨店,咖啡店,商店和个体商人的免费信息。 ---一位消息人士称,该公司认为其数字平台正面临2021年及以后宏观经济复苏的好时机。 ---可以从例如App Store下载应用程序。这允许用户查找他的信息并参与社区。 --- Yelp®は、訪問者がサービスの評判をフォローできる真の「レビューWebサイト」です。カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置き、世界中の企業から1億9900万件以上のレビューを獲得しています。このサービスは、ピッツェリア、コーヒーショップ、ショップ、ウェルネスおよび美容業界の唯一のトレーダーについて自由にアクセスできる情報の提供に従事しています。 ---ある情報筋によると、同社はデジタルプラットフォームが2021年以降のマクロ経済の回復により良い時期を迎えていると考えています。 ---アプリは、たとえばApp Storeからダウンロードできます。これにより、ユーザーは自分の情報を検索してコミュニティに参加できます。 --- Yelp®는 방문객들이 서비스의 명성을 따를 수있는 진정한 '리뷰 웹 사이트'입니다. 캘리포니아 샌프란시스코에 본사를 둔 전세계 1 억 9,900 만 건의 리뷰에 도달했습니다. 이 서비스는 피자 가게, 커피 숍, 상점 및 웰니스 및 미용 산업의 독점 거래자에 대해 자유롭게 액세스 할 수있는 정보를 제공하는 데 관여합니다. 한 소식통에 따르면이 회사는 자사의 디지털 플랫폼이 2021 년 이후 거시 경제 회복을 위해 더 나은시기에 직면하고 있다고 생각합니다. ---예를 들어 App Store에서 앱을 다운로드 할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 자신의 정보를 조회하고 커뮤니티에 참여할 수 있습니다. --- Yelp® minangka 'situs web review' sing bener, ing endi pengunjung bisa ngetutake reputasi layanan. Kantor pusat ing San Francisco, California, wis ngrambah luwih saka 199 yuta ulasan saka perusahaan ing saindenging jagad. Layanan kasebut nyedhiyakake informasi sing diakses gratis babagan pizza, toko kopi, toko lan pedagang tunggal ing industri Wellness lan hairdressing. - - - Miturut salah sawijining sumber, perusahaan nganggep platform digital kasebut madhe kaping luwih apik kanggo pemulihan makroekonomi ing 2021 lan mengko. - - - Aplikasi bisa didownload, contone, saka Toko App. Iki ngidini pangguna nggoleki informasi lan melu komunitas. - - - Yelp®គឺជា 'គេហទំព័រពិនិត្យឡើងវិញ' ពិតដែលអ្នកទស្សនាអាចធ្វើតាមកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃសេវាកម្ម។ មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាវាទទួលបានការត្រួតពិនិត្យជាង ១៩៩ លានពីក្រុមហ៊ុននានាទូទាំងពិភពលោក។ សេវាកម្មនេះត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលអាចចូលដំណើរការបានដោយសេរីអំពីភីហ្សាហ្សីសកាហ្វេកាហ្វេហាងនិងពាណិជ្ជករតែមួយគត់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មសុខភាពនិងជាងកាត់សក់។ យោងតាមប្រភពមួយក្រុមហ៊ុនគិតថាវេទិកាឌីជីថលរបស់ខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខនឹងពេលវេលាល្អប្រសើរសម្រាប់ការងើបឡើងវិញនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ ២០២១ និងឆ្នាំក្រោយ។ ឧទាហរណ៍ - - - កម្មវិធីអាចទាញយកបានពី App Store ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើរកមើលព័ត៌មានរបស់គាត់និងចូលរួមក្នុងសហគមន៍។ - - - - Yelp® adalah 'situs web ulasan' sejati di mana pengunjung dapat mengikuti reputasi layanan. Berkantor pusat di San Francisco, California, telah mencapai lebih dari 199 juta ulasan dari perusahaan di seluruh dunia. Layanan ini bergerak dalam menyediakan informasi yang dapat diakses secara bebas tentang pizza, kedai kopi, toko dan pedagang tunggal di industri kesehatan dan tata rambut. - - - Menurut salah satu sumber, perusahaan berpikir platform digitalnya menghadapi masa yang lebih baik untuk pemulihan ekonomi makro pada 2021 dan kemudian. - - - Aplikasi dapat diunduh, misalnya, dari App Store. Ini memungkinkan pengguna untuk mencari informasinya dan berpartisipasi dalam komunitas. - - - Yelp® adalah 'laman web ulasan' yang benar di mana pelawat dapat mengikuti reputasi perkhidmatan. Beribu pejabat di San Francisco, California, telah mencapai lebih dari 199 juta ulasan dari syarikat di seluruh dunia. Perkhidmatan ini terlibat dalam menyediakan maklumat yang dapat diakses secara bebas mengenai restoran pizza, kedai kopi, kedai dan peniaga tunggal dalam industri kesihatan dan pendandan rambut. - - - Menurut satu sumber, syarikat berpendapat platform digitalnya menghadapi masa yang lebih baik untuk pemulihan ekonomi makro pada tahun 2021 dan kemudian. - - - Aplikasi boleh dimuat turun, misalnya, dari App Store. Ini membolehkan pengguna mencari maklumatnya dan mengambil bahagian dalam komuniti. - - - Ang Yelp® ay isang tunay na 'review website' kung saan maaaring sundin ng mga bisita ang mga reputasyon ng mga serbisyo. Headquartered sa San Francisco, California, umabot ito ng higit sa 199 milyong mga pagsusuri mula sa mga kumpanya sa buong mundo. Ang serbisyo ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon na malayang mai-access ang tungkol sa mga pizza, mga tindahan ng kape, mga tindahan at nag-iisang mangangalakal sa industriya ng wellness at hairdressing. - - Ayon sa isang mapagkukunan, iniisip ng kumpanya na ang digital platform nito ay nakaharap sa mas mahusay na mga oras para sa pagbawi ng macroeconomic noong 2021 at mas bago. - - - Maaaring ma-download ang isang app, halimbawa, mula sa App Store. Pinapayagan nito ang isang gumagamit na maghanap ng kanyang impormasyon at makilahok sa komunidad. - - - Yelp®เป็น 'เว็บไซต์ตรวจสอบความจริง' ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถติดตามชื่อเสียงของบริการ บริษัท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้รีวิวมากกว่า 199 ล้านคนจาก บริษัท ทั่วโลก บริการนี้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระเกี่ยวกับร้านพิซซ่าร้านกาแฟร้านค้าและผู้ค้ารายเดียวในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและการทำผม - - - จากแหล่งข่าวเดียว บริษัท คิดว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ดีกว่าสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมหภาคในปี 2564 และหลังจากนั้น - - - สามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก App Store สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลของเขาและมีส่วนร่วมในชุมชน - - -
5 5 Thai trade - Services (eg...
07-07-2021, 09:53 AM
by Publto

Yelp - Local businesses
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
  Lightbulb
Go to first unread post Veganism and activism
Publto, 06-27-2020, 02:40 PM
0 207
  • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-27-2020, 02:40 PM
Last Post: Publto
  Information 0 186
  • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-17-2020, 05:56 PM
Last Post: Zelter


  New Posts
  Hot Thread (New)
  Hot Thread (No New)
  No New Posts
  Contains Posts by You
  Closed Thread

Search this Forum:

Forum Jump: