Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Repair / Maintenance
#1
Lightbulb 
[Image: Wall5525.jpg]Your expensive jacket or other (unique) item of clothing has suddenly been damaged. You can have it repaired. There are various specialists. Would you like to know more if a producer of your brand is still active? If not, look at other options, namely: seek advice from these professionals. You may be able to discuss such an idea with you, even if it does not seem easy.

Uw dure jas of ander (uniek) kledingstuk is plotseling beschadigd geraakt. U kunt deze laten repareren. Er zijn diverse specialisten. Wilt u meer weten of een producent van uw merk nog aktief is? Zo, niet, kijk dan naar andere mogelijkheden, namelijk: advies in te winnen bij deze vakmensen. Wellicht dat men samen met u over een dergelijk idee kan praten, ook al schijnt dit niet eenvoudig te zijn.

Ihre teure Jacke oder ein anderes (einzigartiges) Kleidungsstück wurde plötzlich beschädigt. Sie können es reparieren lassen. Es gibt verschiedene Spezialisten. Möchten Sie mehr darüber erfahren, ob ein Hersteller Ihrer Marke noch aktiv ist? Wenn nicht, schauen Sie sich andere Optionen an, nämlich: Lassen Sie sich von diesen Fachleuten beraten. Möglicherweise können Sie eine solche Idee mit Ihnen besprechen, auch wenn dies nicht einfach erscheint.

Sua jaqueta cara ou outra peça de roupa (única) foi repentinamente danificada. Você pode consertá-lo. Existem vários especialistas. Gostaria de saber mais se um produtor de sua marca ainda está ativo? Caso contrário, procure outras opções, a saber: procure aconselhamento desses profissionais. Você pode discutir essa idéia com você, mesmo que não pareça fácil.

Su costosa chaqueta u otra prenda de vestir (única) se ha dañado repentinamente. Puedes repararlo. Hay varios especialistas. ¿Le gustaría saber más si un productor de su marca todavía está activo? De lo contrario, busque otras opciones, a saber: busque el asesoramiento de estos profesionales. Es posible que pueda discutir tal idea con usted, incluso si no parece fácil.

Votre veste chère ou tout autre vêtement (unique) a subitement été endommagé. Vous pouvez le faire réparer. Il existe différents spécialistes. Souhaitez-vous en savoir plus si un producteur de votre marque est toujours actif? Sinon, regardez d'autres options, à savoir: demandez conseil à ces professionnels. Vous pourrez peut-être discuter d'une telle idée avec vous, même si cela ne vous semble pas facile.

La tua costosa giacca o altro (unico) capo d'abbigliamento è stato improvvisamente danneggiato. Puoi farlo riparare. Ci sono vari specialisti. Vuoi saperne di più se un produttore del tuo marchio è ancora attivo? In caso contrario, guarda altre opzioni, vale a dire: chiedere consiglio a questi professionisti. Potresti essere in grado di discutere una simile idea con te, anche se non sembra facile.

Το ακριβό σακάκι ή άλλο (μοναδικό) ρούχο έχει καταστραφεί ξαφνικά. Μπορείτε να το επισκευάσετε. Υπάρχουν διάφοροι ειδικοί. Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα εάν ένας παραγωγός της επωνυμίας σας εξακολουθεί να είναι ενεργός; Εάν όχι, κοιτάξτε άλλες επιλογές, συγκεκριμένα: ζητήστε συμβουλές από αυτούς τους επαγγελματίες. Ίσως να μπορείτε να συζητήσετε μια τέτοια ιδέα μαζί σας, ακόμα κι αν δεν φαίνεται εύκολη.

Twoja droga kurtka lub inny (unikalny) element ubrania został nagle uszkodzony. Możesz go naprawić. Istnieją różni specjaliści. Czy chcesz wiedzieć więcej, jeśli producent Twojej marki jest nadal aktywny? Jeśli nie, spójrz na inne opcje, a mianowicie: zasięgnij porady u tych specjalistów. Możesz być w stanie omówić z Tobą taki pomysł, nawet jeśli nie wydaje się to łatwe.

Вашето скъпо яке или друг (уникален) елемент от облеклото внезапно се е повредило. Можете да го поправите. Има различни специалисти. Искате ли да знаете повече дали производител на вашата марка все още е активен? Ако не, погледнете други опции, а именно: потърсете съвет от тези специалисти. Може да успеете да обсъдите такава идея с вас, дори и да не изглежда лесно.

Vaša skupa jakna ili drugi (jedinstveni) odjevni predmet odjednom je oštećen. Možete je popraviti. Ima raznih stručnjaka. Želite li znati više ako je proizvođač vašeg branda još uvijek aktivan? Ako ne, pogledajte druge mogućnosti, naime: potražite savjet od ovih stručnjaka. Možda ćete moći razgovarati o takvoj ideji s vama, čak i ako se ne čini lako.

Vaša skupa jakna ili drugi (jedinstveni) predmet odjeće odjednom je oštećen. Možete ga popraviti. Postoje razni specijalci. Želite li znati više ako je proizvođač vašeg branda još uvijek aktivan? Ako ne, pogledajte druge mogućnosti, naime: potražite savjet od ovih stručnjaka. Možda ćete moći razgovarati o takvoj ideji sa vama, čak i ako se ne čini lako.

Ваш дорогой пиджак или другой (уникальный) предмет одежды неожиданно был поврежден. Вы можете отремонтировать его. Есть разные специалисты. Хотите узнать больше, если производитель вашего бренда все еще активен? Если нет, посмотрите на другие варианты, а именно: обратитесь за советом к этим специалистам. Возможно, вам удастся обсудить такую идею с вами, даже если это не кажется легким.

Staiga buvo sugadinta jūsų brangi striukė ar kiti (unikalūs) drabužiai. Galite jį suremontuoti. Yra įvairių specialistų. Ar norėtumėte sužinoti daugiau, jei jūsų prekės ženklo gamintojas vis dar yra aktyvus? Jei ne, pažiūrėkite į kitas galimybes, būtent: kreipkitės patarimo į šiuos specialistus. Galbūt galėsite aptarti tokią idėją su savimi, net jei ji neatrodo lengva.

Jūsu dārgā jaka vai cits (unikāls) apģērba elements pēkšņi ir sabojāts. Jūs varat to salabot. Ir dažādi speciālisti. Vai vēlaties uzzināt vairāk, ja jūsu zīmola ražotājs joprojām ir aktīvs? Ja nē, apskatiet citas iespējas, proti: meklējiet padomu pie šiem speciālistiem. Jūs, iespējams, varēsit apspriest šādu ideju ar jums, pat ja tā nešķiet vienkārša.

Ваша дорога куртка чи інший (унікальний) предмет одягу раптово пошкоджена. Ви можете його відремонтувати. Є різні фахівці. Хочете дізнатись більше, якщо виробник вашого бренду все ще активний? Якщо ні, перегляньте інші варіанти, а саме: зверніться за порадою до цих фахівців. Можливо, вам вдасться з вами обговорити таку ідею, навіть якщо вона не здається простою.

Вашата скапа јакна или друга (уникатна) облека ненадејно е оштетена. Можете да го поправите. Постојат различни специјалисти. Дали сакате да знаете повеќе ако производител на вашиот бренд е сè уште активен? Ако не, погледнете други опции, имено: побарајте совет од овие професионалци. Можеби ќе можете да разговарате за ваква идеја со вас, дури и ако не изгледа лесно.

Ваша скупа јакна или други (јединствени) одевни предмет одједном је оштећен. Можете га поправити. Постоје разни специјалисти. Желите ли знати више да ли је произвођач вашег бранда још увијек активан? Ако не, погледајте друге могућности, наиме: потражите савет од ових стручњака. Можда ћете моћи да разговарате о таквој идеји са вама, чак и ако се не чини лако.

Drága kabátja vagy más (egyedi) ruházata hirtelen megsérült. Javíthatja. Különböző szakemberek vannak. Szeretne többet tudni, ha a márkád gyártója továbbra is aktív? Ha nem, nézzen meg más lehetőségeket is, nevezetesen: kérjen tanácsot ezekhez a szakemberekhez. Lehet, hogy megbeszélheti egy ilyen ötletet veled, még akkor is, ha ez nem tűnik könnyűnek.

Jacheta scumpă sau alt obiect (unic) de îmbrăcăminte a fost brusc deteriorat. Îl puteți repara. Există diverși specialiști. Doriți să aflați mai multe dacă un producător al mărcii dvs. Este încă activ? În caz contrar, uitați-vă la alte opțiuni, și anume: solicitați sfatul acestor profesioniști. S-ar putea să poți discuta o astfel de idee cu tine, chiar dacă nu pare ușor.

Vaše drahá bunda nebo jiný (jedinečný) oděv byl náhle poškozen. Můžete to nechat opravit. Existují různí odborníci. Chtěli byste vědět více, pokud je výrobce vaší značky stále aktivní? Pokud ne, podívejte se na další možnosti, jmenovitě: vyhledejte radu od těchto odborníků. Možná budete s vámi o takovém nápadu diskutovat, i když se to nezdá snadné.

Vaša drahá bunda alebo iný (jedinečný) odev sa náhle poškodil. Môžete to nechať opraviť. Existujú rôzni odborníci. Chcete vedieť viac, či je výrobca vašej značky stále aktívny? Ak nie, pozrite sa na ďalšie možnosti, konkrétne: vyhľadajte radu od týchto odborníkov. Možno budete môcť s vami diskutovať o takomto nápade, aj keď sa to nezdá ľahké.

Vaša draga jakna ali drug (edinstven) kos oblačila se je nenadoma poškodoval. Lahko ga popravite. Obstajajo različni strokovnjaki. Bi radi izvedeli več, če je proizvajalec vaše blagovne znamke še vedno aktiven? Če ne, poglejte druge možnosti, in sicer: poiščite nasvet teh strokovnjakov. O takšni ideji boste morda lahko razpravljali z vami, čeprav se ne zdi enostavno.

Ձեր թանկ բաճկոնը կամ հագուստի այլ (եզակի) իրը հանկարծակի վնասվել է: Դուք կարող եք վերանորոգել: Կան տարբեր մասնագետներ: Կցանկանայի՞ք ավելին իմանալ, եթե ձեր ապրանքանիշի արտադրողը դեռ ակտիվ է: Եթե ոչ, ապա նայեք այլ ընտրանքներ, մասնավորապես. Դիմեք մասնագետներին: Հնարավոր է, որ կարողանաք ձեզ հետ քննարկել այդպիսի գաղափարը, նույնիսկ եթե դա կարծես թե հեշտ չէ:

Dýr jakki þinn eða annar (sérstakur) fatnaður hefur skyndilega skemmst. Þú getur látið gera það. Það eru ýmsir sérfræðingar. Myndir þú vilja vita meira ef framleiðandi vörumerkisins er ennþá virkur? Ef ekki, skoðaðu aðra valkosti, nefnilega: leitaðu ráða hjá þessum sérfræðingum. Þú gætir verið fær um að ræða slíka hugmynd við þig, jafnvel þótt hún virðist ekki auðveld.

Din dyra jacka eller andra (unika) kläder har plötsligt skadats. Du kan få det att repareras. Det finns olika specialister. Vill du veta mer om en producent av ditt varumärke fortfarande är aktivt? Om inte, titta på andra alternativ, nämligen: sök råd från dessa proffs. Du kanske kan diskutera en sådan idé med dig, även om den inte verkar lätt.

Den dyre jakken din eller andre (unike) klær har plutselig blitt skadet. Du kan få den reparert. Det er forskjellige spesialister. Vil du vite mer om en produsent av merkevaren din fortsatt er aktiv? Hvis ikke, se på andre alternativer, nemlig: søk råd fra disse fagfolkene. Du kan kanskje diskutere en slik ide med deg, selv om det ikke virker lett.

Din dyre jakke eller andet (unikt) tøj er pludselig blevet beskadiget. Du kan få det repareret. Der er forskellige specialister. Vil du vide mere, om en producent af dit brand stadig er aktivt? Hvis ikke, se på andre muligheder, nemlig: søg råd fra disse fagfolk. Du kan muligvis diskutere en sådan idé med dig, selvom det ikke synes let.

Kallista takkiasi tai muuta (ainutlaatuista) vaatetustasi on yhtäkkiä vaurioitunut. Voit korjata sen. Asiantuntijoita on erilaisia. Haluatko tietää enemmän, jos tuotemerkkisi tuottaja on edelleen aktiivinen? Jos ei, katso muita vaihtoehtoja, nimittäin: kysy neuvoja näiltä ammattilaisilta. Saatat pystyä keskustelemaan sellaisesta ideasta kanssasi, vaikka se ei tuntuisi helpoalta.

您的昂贵外套或其他(独特)衣物突然被损坏。您可以修复它。有各种各样的专家。您想进一步了解您的品牌生产商是否仍然活跃吗?如果没有,请考虑其他选择,即:向这些专业人员寻求建议。即使看起来并不容易,您也可以与您讨论这样的想法。

高価なジャケットやその他の(ユニークな)衣類が突然破損した。あなたはそれを修理してもらうことができます。様々な専門家がいます。あなたのブランドのプロデューサーがまだアクティブであるかどうかもっと知りたいですか?そうでない場合は、他のオプションを見てください。つまり、これらの専門家からアドバイスを求めてください。簡単に思えない場合でも、そのようなアイデアについて話し合うことができるかもしれません。

고가의 재킷 또는 기타 (고유 한) 의복이 갑자기 손상되었습니다. 수리 할 수 있습니다. 다양한 전문가가 있습니다. 브랜드 생산자가 여전히 활동하고 있는지 더 알고 싶습니까? 그렇지 않은 경우 다른 옵션을 살펴보십시오. 전문가에게 조언을 구하십시오. 쉽지 않은 생각이더라도 그러한 아이디어에 대해 토론 할 수 있습니다.

Jaket sing larang utawa sandhangan liyane (unik) katon cepet. Sampeyan bisa ndandani. Ana macem-macem spesialis. Apa sampeyan pengin ngerti luwih akeh yen produsen merek isih aktif? Yen ora, goleki opsi liyane, yaiku: goleki saran saka para profesional kasebut. Sampeyan bisa uga kudu ngrembug ide kasebut, sanajan ora gampang.

អាវធំថ្លៃ ៗ ឬរបស់របរផ្សេងទៀត (ប្លែកៗ) សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកត្រូវបានខូចខាតភ្លាមៗ។ អ្នកអាចជួសជុលវាបាន។ មានអ្នកឯកទេសផ្សេងៗគ្នា។ តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមទេប្រសិនបើអ្នកផលិតយីហោរបស់អ្នកនៅតែសកម្ម? បើមិនដូច្នោះទេសូមក្រឡេកមើលជម្រើសផ្សេងទៀតគឺស្វែងរកដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញទាំងនេះ។ អ្នកប្រហែលជាអាចពិភាក្សាគំនិតបែបនេះជាមួយអ្នកទោះបីវាហាក់ដូចជាមិនងាយស្រួលក៏ដោយ។

Jaket mahal Anda atau pakaian lain (unik) tiba-tiba rusak. Anda dapat memperbaikinya. Ada berbagai spesialis. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak jika produsen merek Anda masih aktif? Jika tidak, lihat opsi lain, yaitu: mencari saran dari para profesional ini. Anda mungkin dapat mendiskusikan gagasan semacam itu dengan Anda, meskipun itu tampaknya tidak mudah.

Jaket mahal anda atau pakaian lain (unik) tiba-tiba rosak. Anda boleh membaikinya. Terdapat pelbagai pakar. Adakah anda ingin mengetahui lebih lanjut sekiranya pengeluar jenama anda masih aktif? Sekiranya tidak, lihat pilihan lain, iaitu: dapatkan nasihat daripada profesional ini. Anda mungkin dapat membincangkan idea seperti itu dengan anda, walaupun nampaknya tidak mudah.

Ang iyong mahal na dyaket o iba pang (natatanging) item ng damit ay biglang nasira. Maaari mo itong ayusin. Mayroong iba't ibang mga espesyalista. Nais mo bang malaman ang higit pa kung ang isang tagagawa ng iyong tatak ay aktibo pa rin? Kung hindi, tumingin sa iba pang mga pagpipilian, lalo na: humingi ng payo mula sa mga propesyonal na ito. Maaari mong pag-usapan ang gayong ideya sa iyo, kahit na hindi ito madali.

เสื้อแจ็คเก็ตที่มีราคาแพงหรือสิ่งของอื่น ๆ (ไม่เหมือนใคร) ของคุณเสียหายทันที คุณสามารถซ่อมได้ มีผู้เชี่ยวชาญหลายคน คุณต้องการทราบเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าผู้ผลิตแบรนด์ของคุณยังทำงานอยู่ ถ้าไม่ดูตัวเลือกอื่น ๆ คือ: ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ คุณอาจจะสามารถพูดคุยแนวคิดดังกล่าวกับคุณแม้ว่ามันจะดูไม่ง่าย
PublPostGen
Reply


Forum Jump: