Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Information (eg bicycle, scooter, lock, security etc.)
#1
Information 
[Image: Area775544.jpg]


You would like to bring your bicycle to a (paid) bicycle shed. You can then be sure that your property is kept safe. But you can also see how your bicycle or scooter can be left at no cost. These products are here to help you remember to monitor your property through your Smartphone.

U brengt graag uw fiets naar een (betaalde) fietsenstalling. U bent er dan zeker van dat uw eigendom veilig is bewaard. Maar u kunt ook kijken hoe u zonder kosten uw fiets of scooter ergens kan laten staan. Deze producten zijn er om u te helpen herinneren dat u via uw Smartphone uw eigendom kan bewaken.

Sie möchten Ihr Fahrrad zu einem (kostenpflichtigen) Fahrradschuppen bringen. Sie können dann sicher sein, dass Ihr Eigentum sicher aufbewahrt wird. Sie können aber auch sehen, wie Ihr Fahrrad oder Roller kostenlos abgestellt werden kann. Diese Produkte sollen Ihnen dabei helfen, Ihr Eigentum über Ihr Smartphone zu überwachen.

Você gostaria de levar sua bicicleta a um depósito de bicicletas (pago). Você pode então ter certeza de que sua propriedade será mantida segura. Mas você também pode ver como sua bicicleta ou scooter pode ser deixada sem nenhum custo. Esses produtos estão aqui para ajudá-lo a lembrar de monitorar sua propriedade por meio de seu smartphone.

Vous souhaitez amener votre vélo dans un local à vélos (payant). Vous pouvez alors être sûr que votre propriété est gardée en sécurité. Mais vous pouvez également voir comment vous pouvez laisser votre vélo ou votre scooter gratuitement. Ces produits sont là pour vous aider à vous rappeler de surveiller votre propriété via votre Smartphone.

Vorresti portare la tua bicicletta in una rimessa per biciclette (a pagamento). Puoi quindi essere sicuro che la tua proprietà sia tenuta al sicuro. Ma puoi anche vedere come la tua bicicletta o scooter può essere lasciata gratuitamente. Questi prodotti sono qui per aiutarti a ricordare di monitorare la tua proprietà tramite il tuo smartphone.

Θα θέλατε να φέρετε το ποδήλατό σας σε ένα (επί πληρωμή) υπόστεγο ποδηλάτων. Τότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η ιδιοκτησία σας διατηρείται ασφαλής. Αλλά μπορείτε επίσης να δείτε πώς μπορείτε να αφήσετε το ποδήλατο ή το σκούτερ σας χωρίς κόστος. Αυτά τα προϊόντα είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να θυμάστε να παρακολουθείτε την ιδιοκτησία σας μέσω του Smartphone σας.

Chcesz zabrać rower do (płatnej) szopy na rowery. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twój majątek jest bezpieczny. Ale możesz też zobaczyć, jak można bezpłatnie zostawić rower lub skuter. Te produkty są tutaj, aby pomóc Ci pamiętać o monitorowaniu swojej nieruchomości za pomocą smartfona.

Бихте искали да доведете велосипеда си до (платен) навес за велосипеди. След това можете да сте сигурни, че имотът ви се пази. Но също така можете да видите как вашия велосипед или скутер могат да бъдат оставени без никакви разходи. Тези продукти са тук, за да ви помогнат да не забравяте да наблюдавате собствеността си чрез вашия смартфон.

Želite svoj bicikl dovesti u (plaćenu) šumu za bicikle. Tada možete biti sigurni da se vaše imanje čuva na sigurnom. Ali također možete vidjeti kako svoj bicikl ili skuter možete ostaviti bez troškova. Ovi su proizvodi tu da vam pomognu da zapamtite nadziranje imovine putem vašeg pametnog telefona.

Želite svoj bicikl dovesti u (plaćenu) šumu za bicikle. Tada možete biti sigurni da se vaša imovina čuva na sigurnom. Ali također možete vidjeti kako svoj bicikl ili skuter možete ostaviti bez troškova. Ovi su proizvodi tu da vam pomognu da zapamtite nadgledanje svog imanja putem pametnog telefona.

Вы хотите принести свой велосипед в (платную) велосипедную сарай. Тогда вы можете быть уверены, что ваша собственность в безопасности. Но вы также можете увидеть, что ваш велосипед или скутер можно оставить бесплатно. Эти продукты призваны помочь вам не забыть следить за своей собственностью через смартфон.

Norėtumėte nuvežti savo dviratį į (mokamą) dviračių saugyklą. Tada galite būti tikri, kad jūsų turtas yra saugus. Bet taip pat galite pamatyti, kaip nemokamai palikti dviratį ar motorolerį. Šie produktai yra skirti jums nepamiršti stebėti savo nuosavybės per savo išmanųjį telefoną.

Jūs vēlaties nogādāt velosipēdu uz (maksas) velosipēdu novietni. Pēc tam varat būt pārliecināti, ka jūsu īpašumi tiek turēti drošībā. Bet jūs varat arī redzēt, kā velosipēdu vai motorolleru var atstāt bez maksas. Šie produkti ir šeit, lai palīdzētu atcerēties pārraudzīt savu īpašumu, izmantojot viedtālruni.

Ви хочете привезти свій велосипед до (платного) велосипедного сараю. Ви можете бути впевнені, що ваше майно зберігається в безпеці. Але ви також можете побачити, як можна безкоштовно залишити свій велосипед чи скутер. Ці продукти знаходяться тут, щоб допомогти вам пам’ятати про контроль за вашою власністю за допомогою смартфона.

Дали сакате вашиот велосипед да го донесете во (платено) барака за велосипеди. Потоа можете да бидете сигурни дека вашиот имот се чува безбеден. Но, исто така можете да видите како можете да го оставите вашиот велосипед или скутер некаде бесплатно. Овие производи се тука за да ви помогнат да запомните да го следат вашиот имот преку вашиот паметен телефон.

Желите свој бицикл довести у (плаћену) шуму за бицикле. Тада можете бити сигурни да се ваша имовина чува на сигурном. Али такође можете видети како ваш бицикл или скутер могу бити остављени без трошкова. Ови производи су овде да вам помогну да запамтите да надгледате свој објекат путем паметног телефона.

Szeretné elhozni a kerékpárt egy (fizetett) kerékpár-istállóba. Ezután biztos lehet abban, hogy ingatlanát biztonságban tartják. De láthatja azt is, hogyan lehet díjmentesen elhagyni a kerékpárt vagy a robogót. Ezek a termékek itt vannak, hogy emlékezzen arra, hogy emlékezzen arra, hogy figyelemmel kíséri ingatlanát okostelefonján keresztül.

Ați dori să vă duceți bicicleta într-un șopron pentru biciclete (plătit). Puteți fi atunci sigur că proprietatea dvs. Este păstrată în siguranță. Dar puteți vedea, de asemenea, cum puteți lăsa bicicleta sau scuterul undeva gratuit. Aceste produse sunt aici pentru a vă ajuta să vă amintiți să vă monitorizați proprietatea prin Smartphone.

Chtěli byste přivést své kolo na (placenou) kůlnu. Pak si můžete být jisti, že váš majetek je v bezpečí. Můžete ale také vidět, jak můžete své kolo nebo skútr nechat zdarma. Tyto produkty vám pomohou zapamatovat si sledování vašeho majetku prostřednictvím smartphonu.

Chceli by ste si priniesť bicykel na (platenú) úschovňu bicyklov. Potom si môžete byť istí, že váš majetok je v bezpečí. Môžete však tiež vidieť, ako môžete svoj bicykel alebo skúter nechať bezplatne. Tieto produkty sú tu, aby vám pomohli zapamätať si monitorovanie svojho majetku prostredníctvom smartfónu.

Bi radi pripeljali svoje kolo v (plačljivo) kolesarsko lopo. Nato ste lahko prepričani, da je vaša lastnina varna. Ogledate pa si lahko tudi, kako lahko brezplačno pustite svoje kolo ali skuter. Ti izdelki so tukaj, da vam pomagajo, da si ne pozabite nadzirati svoje lastnine prek pametnega telefona.

Դուք կցանկանայիք ձեր հեծանիվը հասցնել (վճարովի) հեծանիվ թափված: Ապա կարող եք վստահ լինել, որ ձեր ունեցվածքը պահվում է անվտանգ: Բայց նաև կարող եք տեսնել, թե ինչպես կարելի է ձեր հեծանիվը կամ սկուտերը թողնել առանց որևէ արժեքի: Այս ապրանքներն այստեղ են, որպեսզի օգնեն հիշել ձեր սմարթֆոնի միջոցով վերահսկել ձեր գույքը:

Þú vilt fara með hjólið þitt í (greitt) hjólaskúr. Þú getur þá verið viss um að eignum þínum sé haldið gætt. En þú getur líka séð hvernig þú getur skilið hjólið þitt eða vespuna einhvers staðar ókeypis. Þessar vörur eru hér til að hjálpa þér að muna að fylgjast með eignum þínum í gegnum snjallsímann þinn.

Du skulle vilja ta med din cykel till ett (betalt) cykelskur. Du kan då vara säker på att din fastighet hålls säker. Men du kan också se hur din cykel eller skoter kan lämnas utan kostnad. Dessa produkter är här för att hjälpa dig komma ihåg att övervaka din egendom via din Smartphone.

Du vil gjerne ta sykkelen din til et (betalt) sykkelskur. Du kan da være sikker på at eiendommen din holdes trygg. Men du kan også se hvordan sykkelen eller scooteren din kan bli igjen uten kostnad. Disse produktene er her for å hjelpe deg med å huske å overvåke eiendommen din via smarttelefonen.

Du vil gerne bringe din cykel til et (betalt) cykelskur. Du kan derefter være sikker på, at din ejendom holdes i sikkerhed. Men du kan også se, hvordan din cykel eller scooter kan efterlades uden omkostninger. Disse produkter er her for at hjælpe dig med at huske at overvåge din ejendom gennem din Smartphone.

Haluat tuoda polkupyörän (maksulliseen) pyörävajalle. Voit sitten olla varma, että omaisuutesi pidetään turvassa. Mutta voit myös nähdä, kuinka voit jättää polkupyörän tai skootterin jonnekin ilmaiseksi. Nämä tuotteet auttavat sinua muistamaan tarkkailla kiinteistöäsi älypuhelimen kautta.

您想将自行车带到(收费的)自行车棚。然后,您可以确保财产安全。但是您还可以看到如何免费将自行车或踏板车免费放置在某个地方。这些产品在这里可以帮助您记住通过智能手机监视财产的情况。

自転車を(有料の)自転車小屋に持ってきたいと考えています。あなたの財産が安全に保たれていることを確認することができます。しかし、自転車やスクーターを無料で放置する方法も確認できます。これらの製品は、スマートフォンを介して資産を監視することを忘れないようにするためのものです。

(유료) 자전거 창고에 자전거를 가져 가고 싶습니다. 그런 다음 귀하의 재산이 안전하게 유지되고 있는지 확인할 수 있습니다. 그러나 자전거 나 스쿠터를 무료로 두는 방법도 확인할 수 있습니다. 이러한 제품은 스마트 폰을 통해 자산을 모니터링하는 것을 기억하는 데 도움이됩니다.

Sampeyan pengin nggawa sepedha menyang gudang sepedhah (mbayar). Sampeyan banjur bisa yakin manawa properti kasebut tetep dijaga. Nanging sampeyan uga bisa ndeleng kepiye sepeda utawa skuter bisa ditinggalake kanthi gratis. Produk kasebut ing kene kanggo mbantu sampeyan elinga kanggo ngawasi properti liwat Smartphone.

អ្នកចង់យកកង់របស់អ្នកទៅស្រក់កង់ (បង់ប្រាក់) ។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចប្រាកដថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព។ ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចដឹងពីរបៀបដែលអ្នកអាចទុកកង់ឬម៉ូតូរបស់អ្នកនៅកន្លែងណាមួយដោយមិនគិតថ្លៃ។ ផលិតផលទាំងនេះមាននៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកចងចាំក្នុងការត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកតាមរយៈស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។

Anda ingin membawa sepeda Anda ke gudang sepeda (berbayar). Anda kemudian dapat yakin bahwa properti Anda disimpan dengan aman. Tetapi Anda juga dapat melihat bagaimana sepeda atau skuter Anda dapat ditinggalkan tanpa biaya. Produk-produk ini di sini untuk membantu Anda mengingat untuk memantau properti Anda melalui Smartphone Anda.

Anda ingin membawa basikal anda ke gudang basikal (berbayar). Anda kemudian dapat memastikan bahawa harta benda anda dijaga dengan selamat. Tetapi anda juga dapat melihat bagaimana basikal atau skuter anda boleh ditinggalkan tanpa sebarang kos. Produk ini ada di sini untuk membantu anda ingat untuk memantau harta benda anda melalui Telefon Pintar anda.

Nais mong dalhin ang iyong bisikleta sa isang (bayad na) pagbubo ng bisikleta. Maaari mong tiyakin na ang iyong pag-aari ay pinapanatiling ligtas. Ngunit makikita mo rin kung paano maiiwan ang iyong bisikleta o iskuter nang walang gastos. Narito ang mga produktong ito upang matulungan kang matandaan na subaybayan ang iyong pag-aari sa pamamagitan ng iyong Smartphone.

คุณต้องการนำจักรยานของคุณไปที่โรงเก็บจักรยาน (มีค่าใช้จ่าย) จากนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของคุณจะปลอดภัย แต่คุณยังสามารถดูว่าคุณสามารถทิ้งจักรยานหรือสกู๊ตเตอร์ไว้ที่ไหนสักแห่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบทรัพย์สินของคุณผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ
PublPostGen
Reply


Forum Jump: