Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Holiday Lovers (They do it for fun)
#1
[Image: 00871145556644555.jpeg]


Holiday Lovers - A story about a woman (mid-forties) of Western European descent, single and only getting married at a later age.  One day she decided to book her holiday in the Spanish town of Mallorca with a good friend.  She again spent her vacation days well: she went for walks and visited the dozens of shops.  In the evening she and her travel companion also enjoyed the conviviality on the terrace.  Both are said to have enjoyed themselves later in the evening, complete with background music and the restaurant's friendly service.  The apartment they rented had several rooms, including a living room with kitchenette.  Outside, they could relax in the garden towards the later hours.  Because her friend would have met someone during a stay elsewhere, the woman seemed to be worried about the planned vacation.  The friend did not always come home for dinner and (as no one was in the house) she spent her time reading a book.  The person she met was a man in his fifties.  He turned out to be a Spaniard and married.  Because of the permanent contact, she decided to get to know the couple more closely.  Not much later, a trip by boat would have been planned.  The woman who remained behind was not invited on the boat until later.  However the friendship between the two ended, the friend kept in touch with the man.  Once in the homeland, she wanted to arrange her future vacations with him without involving the other woman.  The friendship between the two women no longer had that close bond.  Although both allowed each other space, they kept their doors ajar for each other: after all, a visit was a sign that both were welcome.  There was no jealousy in the situation.  Because one of them shared the friendship in a fairly 'free' way.  One had to be free and unforced in that.  - - - The adventure at Holiday Lovers where a certain friendship suddenly takes a different turn.  The contact previously seemed to resemble a LAT relationship.  Couples who go about their business without further obligations.  Singles who decided to really go through life as a single.  Couples who see something in an encounter with other couples.  See also more in one of the other sections under “Dating”.

Holiday Lovers - Een verhaal over een vrouw (midden veertig) met een West-Europese afkomst, alleenstaand en pas op een latere leeftijd in het huwelijksbootje stapte. Op een dag besloot zij samen met een goede vriendin haar vakantie te boeken aan de Spaanse plaats Mallorca. Zij besteedde wederom haar vakantiedagen goed: zo maakte zij wandelingen en bezocht de tientallen winkeltjes. Ook s’avonds genoot zij met haar reisgenote van de gezelligheid aan het terras. Beiden zouden later op de avond zich hebben vermaakt, compleet met achtergrondmuziek en de vriendelijke bediening van het restaurant. Het appartement dat zij huurden, had enkele kamers, inclusief een woonkamer met keukentje. Daarbuiten konden zij tegen de latere uurtjes tot rust komen in de tuin. Omdat haar vriendin tijdens een verblijf elders een iemand zou hebben ontmoet, leek de vrouw zich om de geplande vakantie zorgen te maken. De vriendin kwam niet altijd thuis voor de avondmaaltijd en bracht zij (aangezien niemand in huis was) haar tijd door met het lezen van een boek. De persoon die zij ontmoette, was een man ergens in de vijftig. Hij bleek een Spanjaard te zijn en gehuwd. Vanwege het blijvend kontakt, besloot zij met het echtpaar nadere kennis te maken. Niet veel later zou er een tocht met de boot zijn ingepland. De vrouw die achter bleef, werd pas later op de boot uitgenodigd. Hoe ook de vriendschap tussen beiden eindigde, de vriendin onderhield haar kontakt met de man. Eenmaal in het thuisland, wilde zij haar toekomstige vakanties met hem gaan regelen zonder de andere vrouw erbij te betrekken. De vriendschap tussen de beide vrouwen had niet meer die hechte band. Hoewel beiden elkaar de ruimte gunden, hielden ze voor elkaar hun deur op een kier: een visite was  per slot van rekening een teken dat beiden welkom waren. De situatie kende geen jaloezie. Want een van hen deelde de vriendschap op een tamelijke ‘vrije manier’ van omgaan. Daar moest men vrij en ongedwongen in zijn. - - -  Het avontuur bij Holiday Lovers waarbij een bepaalde vriendschap opeens een andere wending krijgt. Het kontakt scheen voorheen iets weg te hebben van een LAT-relatie. Stellen die hun gang gaan zonder verdere verplichtingen. Singles die besloten om echt als single door het leven te gaan. Koppels die iets zien in een ontmoeting met andere koppels. Zie ook meer bij een van de andere rubrieken onder “Dating”.

Holiday Lovers - Eine Geschichte über eine Frau (Mitte vierzig) westeuropäischer Abstammung, die alleinstehend ist und erst in einem späteren Alter heiratet.  Eines Tages beschloss sie, ihren Urlaub in der spanischen Stadt Mallorca bei einer guten Freundin zu buchen.  Ihre Ferien verbrachte sie wieder gut: Sie ging spazieren und besuchte die dutzenden Geschäfte.  Abends genossen sie und ihre Reisebegleitung auch die Geselligkeit auf der Terrasse.  Beide sollen sich später am Abend bei Hintergrundmusik und dem freundlichen Service des Restaurants amüsiert haben.  Die von ihnen gemietete Wohnung hatte mehrere Räume, darunter ein Wohnzimmer mit Küchenzeile.  Draußen konnten sie sich in den späteren Stunden im Garten entspannen.  Da ihre Freundin bei einem Aufenthalt woanders jemanden kennengelernt hätte, schien die Frau sich Sorgen um den geplanten Urlaub zu machen.  Die Freundin kam nicht immer zum Abendessen nach Hause und (da niemand im Haus war) verbrachte sie ihre Zeit damit, ein Buch zu lesen.  Die Person, die sie traf, war ein Mann in den Fünfzigern.  Er stellte sich als Spanier heraus und heiratete.  Aufgrund des ständigen Kontakts beschloss sie, das Paar näher kennenzulernen.  Nicht viel später wäre eine Bootsfahrt geplant gewesen.  Die zurückgebliebene Frau wurde erst später auf das Boot eingeladen.  Wie auch immer die Freundschaft zwischen den beiden endete, der Freund blieb mit dem Mann in Kontakt.  In der Heimat angekommen, wollte sie ihre zukünftigen Ferien mit ihm vereinbaren, ohne die andere Frau einzubeziehen.  Die Freundschaft zwischen den beiden Frauen war nicht mehr so eng verbunden.  Obwohl sich beide gegenseitig Raum ließen, hielten sie die Türen füreinander offen: Schließlich war ein Besuch ein Zeichen dafür, dass beide willkommen waren.  Es gab keine Eifersucht in der Situation.  Weil einer von ihnen die Freundschaft auf eine ziemlich "freie" Weise teilte.  Dabei musste man frei und ungezwungen sein.  - - - Das Abenteuer bei Holiday Lovers, bei dem eine gewisse Freundschaft plötzlich eine andere Wendung nimmt.  Der Kontakt schien zuvor einer LAT-Beziehung zu ähneln.  Paare, die ohne weitere Verpflichtungen ihren Geschäften nachgehen.  Singles, die sich entschieden haben, wirklich als Single durchs Leben zu gehen.  Paare, die in einer Begegnung mit anderen Paaren etwas sehen.  Siehe auch mehr in einem der anderen Abschnitte unter „Dating“.

Holiday Lovers: una historia sobre una mujer (cuarenta y tantos) de ascendencia europea occidental, soltera y que solo se casa a una edad más avanzada.  Un día decidió reservar sus vacaciones en la localidad española de Mallorca con un buen amigo.  Volvió a pasar bien sus días de vacaciones: salió a pasear y visitó las decenas de tiendas.  Por la noche, ella y su compañera de viaje también disfrutaron de la convivencia en la terraza.  Se dice que ambos se divirtieron más tarde en la noche, con música de fondo y el amable servicio del restaurante.  El apartamento que alquilaron tenía varias habitaciones, incluida una sala de estar con cocineta.  Afuera, podrían relajarse en el jardín hasta altas horas de la noche.  Debido a que su amiga habría conocido a alguien durante una estadía en otro lugar, la mujer parecía estar preocupada por las vacaciones planeadas.  La amiga no siempre venía a cenar a casa y (como no había nadie en la casa) pasaba el tiempo leyendo un libro.  La persona que conoció era un hombre de unos cincuenta años.  Resultó ser español y casado.  Debido al contacto permanente, decidió conocer más de cerca a la pareja.  No mucho después, se habría planeado un viaje en barco.  La mujer que se quedó atrás no fue invitada a subir al barco hasta más tarde.  Sin embargo, la amistad entre los dos terminó, el amigo se mantuvo en contacto con el hombre.  Una vez en la patria, quiso arreglar sus futuras vacaciones con él sin involucrar a la otra mujer.  La amistad entre las dos mujeres ya no tenía ese vínculo tan estrecho.  Aunque ambos se dejaron espacio, mantuvieron sus puertas entreabiertas el uno para el otro: después de todo, una visita era una señal de que ambos eran bienvenidos.  No hubo celos en la situación.  Porque uno de ellos compartió la amistad de una manera bastante 'libre'.  Uno tenía que ser libre y no forzado en eso.  - - - La aventura en Holiday Lovers donde cierta amistad de repente toma un rumbo diferente.  El contacto anteriormente parecía parecerse a una relación LAT.  Parejas que se ocupan de sus asuntos sin más obligaciones.  Solteros que decidieron realmente pasar por la vida como solteros.  Parejas que ven algo en un encuentro con otras parejas.  Vea también más en una de las otras secciones en "Citas".

Holiday Lovers - L'histoire d'une femme (milieu de la quarantaine) d'origine ouest-européenne, célibataire et ne se mariant qu'à un âge plus avancé.  Un jour, elle a décidé de réserver ses vacances dans la ville espagnole de Majorque avec un bon ami.  Elle a de nouveau bien passé ses journées de vacances : elle est allée se promener et a visité les dizaines de boutiques.  Le soir, elle et son compagnon de voyage ont également apprécié la convivialité en terrasse.  On dit que les deux se sont amusés plus tard dans la soirée, avec de la musique de fond et le service amical du restaurant.  L'appartement qu'ils louaient comportait plusieurs pièces, dont une salle de séjour avec kitchenette.  Dehors, ils pouvaient se détendre dans le jardin vers les heures tardives.  Parce que son amie aurait rencontré quelqu'un lors d'un séjour ailleurs, la femme semblait s'inquiéter des vacances prévues.  L'amie ne rentrait pas toujours à la maison pour le dîner et (comme personne n'était dans la maison) elle passait son temps à lire un livre.  La personne qu'elle a rencontrée était un homme dans la cinquantaine.  Il s'est avéré être espagnol et marié.  En raison du contact permanent, elle a décidé de mieux connaître le couple.  Peu de temps après, un voyage en bateau aurait été prévu.  La femme restée en arrière n'a été invitée sur le bateau que plus tard.  Cependant, l'amitié entre les deux a pris fin, l'ami est resté en contact avec l'homme.  Une fois dans la patrie, elle a voulu organiser ses futures vacances avec lui sans impliquer l'autre femme.  L'amitié entre les deux femmes n'avait plus ce lien étroit.  Bien que les deux se laissent de l'espace, ils gardaient leurs portes entrouvertes l'un pour l'autre : après tout, une visite était un signe que les deux étaient les bienvenus.  Il n'y avait aucune jalousie dans la situation.  Parce que l'un d'eux partageait l'amitié d'une manière assez « libre ».  Il fallait être libre et non forcé en cela.  - - - L'aventure chez Holiday Lovers où une certaine amitié prend soudain une tournure différente.  Le contact semblait auparavant ressembler à une relation LAT.  Des couples qui vaquent à leurs occupations sans autres obligations.  Des célibataires qui ont décidé de vraiment vivre leur vie de célibataire.  Les couples qui voient quelque chose dans une rencontre avec d'autres couples.  Voir aussi plus dans l'une des autres sections sous « Rencontres ».

Holiday Lovers - La storia di una donna (metà quarantina) di origine europea occidentale, single e che si sposa solo in età avanzata.  Un giorno ha deciso di prenotare la sua vacanza nella città spagnola di Maiorca con un buon amico.  Ha trascorso di nuovo bene i suoi giorni di vacanza: ha fatto passeggiate e ha visitato le decine di negozi.  La sera lei e il suo compagno di viaggio si sono goduti anche la convivialità in terrazza.  Si dice che entrambi si siano divertiti più tardi la sera, con tanto di musica di sottofondo e il servizio cordiale del ristorante.  L'appartamento che hanno affittato aveva diverse stanze, compreso un soggiorno con angolo cottura.  All'esterno, potevano rilassarsi in giardino verso le ore notturne.  Poiché la sua amica avrebbe incontrato qualcuno durante un soggiorno altrove, la donna sembrava preoccupata per la vacanza programmata.  L'amica non tornava sempre a casa per cena e (dato che non c'era nessuno in casa) passava il tempo a leggere un libro.  La persona che ha incontrato era un uomo sulla cinquantina.  Risultò essere uno spagnolo e sposato.  A causa del contatto permanente, ha deciso di conoscere più da vicino la coppia.  Non molto tempo dopo, sarebbe stato programmato un viaggio in barca.  La donna che è rimasta indietro è stata invitata sulla barca solo più tardi.  Tuttavia l'amicizia tra i due finì, l'amico rimase in contatto con l'uomo.  Una volta in patria, voleva organizzare con lui le sue future vacanze senza coinvolgere l'altra donna.  L'amicizia tra le due donne non aveva più quel legame stretto.  Sebbene entrambi si concedessero spazio, tenevano le porte socchiuse l'uno per l'altro: dopotutto, una visita era segno che entrambi erano i benvenuti.  Non c'era gelosia nella situazione.  Perché uno di loro ha condiviso l'amicizia in modo abbastanza 'libero'.  Bisognava essere liberi e non obbligati in questo.  - - - L'avventura di Holiday Lovers dove una certa amicizia prende improvvisamente una piega diversa.  Il contatto in precedenza sembrava assomigliare a una relazione LAT.  Coppie che fanno i loro affari senza ulteriori obblighi.  Single che hanno deciso di vivere davvero la vita da single.  Coppie che vedono qualcosa nell'incontro con altre coppie.  Vedi anche di più in una delle altre sezioni sotto "Incontri".

Holiday Lovers - Μια ιστορία για μια γυναίκα (στα μέσα της δεκαετίας του '40) καταγωγής Δυτικής Ευρώπης, ανύπαντρη και παντρεύεται μόνο σε μεταγενέστερη ηλικία.  Μια μέρα αποφάσισε να κλείσει τις διακοπές της στην ισπανική πόλη της Μαγιόρκα με έναν καλό φίλο.  Πέρασε και πάλι τις μέρες των διακοπών της: πήγε για περιπάτους και επισκέφτηκε τα δεκάδες καταστήματα.  Το απόγευμα εκείνη και ο σύντροφος ταξιδιού της απολάμβαναν επίσης τη χαλάρωση στη βεράντα.  Και οι δύο λέγεται ότι διασκεδάστηκαν αργότερα το βράδυ, με μουσική υπόκρουση και φιλική εξυπηρέτηση του εστιατορίου.  Το διαμέρισμα που ενοικίασαν είχε πολλά δωμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός καθιστικού με μικρή κουζίνα.  Έξω, μπορούσαν να χαλαρώσουν στον κήπο τις επόμενες ώρες.  Επειδή η φίλη της θα είχε συναντήσει κάποιον κατά τη διάρκεια μιας διαμονής αλλού, η γυναίκα φαινόταν να ανησυχεί για τις προγραμματισμένες διακοπές.  Η φίλη δεν ερχόταν πάντα στο σπίτι για δείπνο και (καθώς κανείς δεν ήταν στο σπίτι) πέρασε το χρόνο της διαβάζοντας ένα βιβλίο.  Το πρόσωπο που γνώρισε ήταν ένας άντρας στα 50 του.  Αποδείχθηκε Ισπανός και παντρεύτηκε.  Λόγω της μόνιμης επαφής, αποφάσισε να γνωρίσει το ζευγάρι πιο στενά.  Όχι πολύ αργότερα, θα είχε προγραμματιστεί ένα ταξίδι με πλοίο.  Η γυναίκα που έμεινε πίσω δεν προσκλήθηκε στη βάρκα μέχρι αργότερα.  Ωστόσο, η φιλία μεταξύ των δύο τελείωσε, ο φίλος παρέμεινε σε επαφή με τον άντρα.  Όταν έφτασε στην πατρίδα, ήθελε να κανονίσει τις μελλοντικές της διακοπές μαζί του χωρίς να συμμετάσχει η άλλη γυναίκα.  Η φιλία μεταξύ των δύο γυναικών δεν είχε πλέον αυτόν τον στενό δεσμό.  Αν και οι δύο επέτρεψαν ο ένας στον άλλο χώρο, κράτησαν τις πόρτες τους μεταξύ τους: μετά από όλα, μια επίσκεψη ήταν ένα σημάδι ότι και οι δύο ήταν ευπρόσδεκτοι.  Δεν υπήρχε ζήλια στην κατάσταση.  Επειδή ένας από αυτούς μοιράστηκε τη φιλία με αρκετά «ελεύθερο» τρόπο.  Κάποιος έπρεπε να είναι ελεύθερος και χωρίς δύναμη σε αυτό.  - - - Η περιπέτεια στο Holiday Lovers όπου μια συγκεκριμένη φιλία ξαφνικά παίρνει μια διαφορετική στροφή.  Η επαφή στο παρελθόν φαινόταν να μοιάζει με LAT σχέση.  Ζευγάρια που κάνουν την επιχείρησή τους χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις.  Singles που αποφάσισαν να περάσουν πραγματικά τη ζωή ως single.  Ζευγάρια που βλέπουν κάτι σε μια συνάντηση με άλλα ζευγάρια.  Δείτε επίσης περισσότερα σε μία από τις άλλες ενότητες στην ενότητα "Ραντεβού".

Holiday Lovers - Opowieść o kobiecie (po czterdziestce) zachodnioeuropejskiego pochodzenia, samotnej, która wychodzi za mąż dopiero w późniejszym wieku.  Pewnego dnia postanowiła zarezerwować wakacje w hiszpańskiej Majorce u dobrego przyjaciela.  Znów dobrze spędzała wakacje: chodziła na spacery i odwiedzała dziesiątki sklepów.  Wieczorem ona i jej towarzysz podróży również cieszyli się zabawą na tarasie.  Mówi się, że obaj bawili się późnym wieczorem, przy muzyce w tle i miłej obsłudze restauracji.  Wynajmowane przez nich mieszkanie miało kilka pokoi, w tym salon z aneksem kuchennym.  Na zewnątrz mogli odpocząć w ogrodzie do późnych godzin.  Ponieważ jej koleżanka poznałaby kogoś podczas pobytu gdzie indziej, kobieta wydawała się być zaniepokojona planowanym urlopem.  Koleżanka nie zawsze przychodziła do domu na obiad i (ponieważ nikogo nie było w domu) spędzała czas na czytaniu książki.  Osoba, którą spotkała, był mężczyzną po pięćdziesiątce.  Okazał się być Hiszpanem i ożenił się.  Ze względu na stały kontakt postanowiła bliżej poznać parę.  Niedługo później zaplanowano podróż łodzią.  Kobieta, która pozostała, została zaproszona na łódź dopiero później.  Jednak przyjaźń między nimi się skończyła, przyjaciel utrzymywał kontakt z mężczyzną.  Będąc w ojczyźnie, chciała umówić się z nim na przyszłe wakacje bez angażowania drugiej kobiety.  Przyjaźń między dwiema kobietami nie była już tak bliska.  Chociaż oboje pozwalali sobie nawzajem, trzymali dla siebie uchylone drzwi: w końcu wizyta była znakiem, że oboje są mile widziani.  W tej sytuacji nie było zazdrości.  Ponieważ jeden z nich podzielił przyjaźń w dość „darmowy” sposób.  Trzeba było być w tym wolnym i niewymuszonym.  - - - Przygoda w Holiday Lovers, w której pewna przyjaźń nagle przybiera inny obrót.  Wcześniej kontakt wydawał się przypominać związek LAT.  Pary, które zajmują się swoimi sprawami bez dalszych zobowiązań.  Single, którzy zdecydowali się naprawdę przejść przez życie jako singiel.  Pary, które widzą coś w spotkaniu z innymi parami.  Zobacz także więcej w jednej z pozostałych sekcji w sekcji „Randki”.

Праздничные любовники - история о женщине (около 40 лет) западноевропейского происхождения, незамужней и выходящей замуж только в более позднем возрасте.  Однажды она решила забронировать отпуск в испанском городе Майорка с хорошим другом.  Отпускные дни она снова провела хорошо: гуляла, побывала в десятках магазинов.  Вечером она и ее попутчик также наслаждались весельем на террасе.  Говорят, что оба развлекались вечером под фоновую музыку и дружелюбное обслуживание ресторана.  В квартире, которую они снимали, было несколько комнат, в том числе гостиная с кухней.  Снаружи они могли расслабиться в саду ближе к вечеру.  Поскольку ее подруга встретила бы кого-нибудь во время пребывания в другом месте, женщина, похоже, беспокоилась о запланированном отпуске.  Подруга не всегда приходила домой к обеду и (так как в доме никого не было) проводила время за чтением книги.  Человек, которого она встретила, был мужчиной лет пятидесяти.  Он оказался испанцем и женился.  Из-за постоянного контакта она решила познакомиться с парочкой поближе.  Не намного позже планировалась поездка на лодке.  Оставшуюся женщину пригласили на лодку лишь позже.  Однако дружба между ними закончилась, друг поддерживал связь с мужчиной.  Оказавшись на родине, она хотела устроить с ним свои будущие каникулы, не привлекая другую женщину.  Дружба между двумя женщинами больше не была такой тесной.  Хотя оба позволяли друг другу пространство, они держали двери приоткрытыми друг для друга: в конце концов, визит был знаком того, что оба были желанными гостями.  В этой ситуации не было ревности.  Потому что один из них поделился дружбой довольно «вольным» способом.  В этом нужно было быть свободным и непринужденным.  - - - Приключение в Holiday Lovers, где определенная дружба внезапно принимает другой оборот.  Раньше этот контакт напоминал отношения LAT.  Пары, которые занимаются своими делами без дополнительных обязательств.  Одиночки, которые решили действительно пройти по жизни синглом.  Пары, которые что-то видят при встрече с другими парами.  См. Также больше в одном из других разделов в разделе «Знакомства».

Atostogų mėgėjai - istorija apie Vakarų Europos kilmės moterį (keturiasdešimtmečio vidurį), vienišą ir ištekančią tik vėlesniame amžiuje.  Vieną dieną ji nusprendė pas gerą draugą užsisakyti atostogas Ispanijos Maljorkos mieste.  Ji vėl gerai praleido atostogų dienas: išėjo pasivaikščioti ir aplankė dešimtis parduotuvių.  Vakare ji ir kelionės draugas taip pat mėgavosi linksmumu terasoje.  Teigiama, kad abu jie patiko vėliau vakare, skambant foninei muzikai ir draugiškam restorano aptarnavimui.  Jų išsinuomotame bute buvo keli kambariai, įskaitant svetainę su virtuvėle.  Lauke jie galėjo atsipalaiduoti sode vėlesnėmis valandomis.  Kadangi jos draugė būtų buvusi sutikusi viešnagės kitur metu, moteris, atrodo, jaudinosi dėl planuojamų atostogų.  Draugė ne visada grįždavo vakarieniauti namo ir (kadangi namuose niekas nebuvo) ji laiką leido skaitydama knygą.  Sutiktas asmuo buvo penkiasdešimtmetis vyras.  Jis pasirodė esąs ispanas ir vedęs.  Dėl nuolatinio kontakto ji nusprendė artimiau susipažinti su pora.  Nedaug vėliau būtų buvę suplanuota kelionė laivu.  Už nugaros likusi moteris buvo pakviesta į valtį tik vėliau.  Vis dėlto jųdviejų draugystė nutrūko, draugas palaikė ryšį su vyru.  Kartą gimtinėje ji norėjo susitarti su juo būsimas atostogas, neįtraukdama kitos moters.  Dviejų moterų draugystė nebeturėjo tokio artimo ryšio.  Nors abu leido vienas kitam erdvę, vienas kitam duris laikė praviras: juk vizitas buvo ženklas, kad abu laukiami.  Situacijoje nebuvo pavydo.  Nes vienas jų gana laisvai pasidalijo draugyste.  Tame turėjo būti laisvas ir nevykdomas.  - - - Nuotykis „Holiday Lovers“, kur tam tikra draugystė staiga pasisuka kita linkme.  Anksčiau kontaktas atrodė panašus į LAT santykius.  Poros, kurios užsiima savo verslu be papildomų įsipareigojimų.  Vienišiai, kurie nusprendė iš tikrųjų išgyventi gyvenimą vieniši.  Poros, kurios kažką mato susitikime su kitomis poromis.  Taip pat žiūrėkite daugiau viename iš kitų skyrių „Pažintys“.

Любителі свят - історія про жінку (середина сорокових років) західноєвропейського походження, одиноку, яка одружується лише пізніше.  Одного разу вона вирішила забронювати свій відпочинок в іспанському містечку Майорка у доброго друга.  Вона знову добре провела дні відпустки: гуляла і відвідувала десятки магазинів.  Увечері вона та її супутник подорожі також насолоджувались приємністю на терасі.  Кажуть, що обидва вони насолоджувались пізніше ввечері, разом із фоновою музикою та привітним сервісом ресторану.  В орендованій ними квартирі було кілька кімнат, включаючи вітальню з міні-кухнею.  Назовні вони могли відпочити в саду до пізніших годин.  Оскільки її друг зустрів би когось під час перебування в іншому місці, жінку, здавалося, хвилював запланований відпочинок.  Подруга не завжди приходила додому на вечерю, і (оскільки в будинку нікого не було) вона проводила час, читаючи книгу.  Людиною, з якою вона познайомилася, був чоловік років п’ятдесяти.  Він виявився іспанцем і одружився.  Через постійний контакт вона вирішила ближче познайомитися з парою.  Не набагато пізніше була б запланована подорож на човні.  Жінку, яка залишилася позаду, запросили на човен лише пізніше.  Однак дружба між ними закінчилася, друг підтримував зв’язок із чоловіком.  Опинившись на батьківщині, вона хотіла влаштувати з ним свої майбутні канікули, не залучаючи іншу жінку.  Дружба між двома жінками вже не мала такого тісного зв’язку.  Хоча обидва дозволяли одне одному простір, вони тримали двері одчиненими одне для одного: врешті-решт, візит був знаком того, що обидва були раді.  У ситуації не було ревнощів.  Тому що один із них поділився дружбою досить «безкоштовно».  У цьому треба було бути вільним і невимушеним.  - - - Пригода у Holiday Lovers, де певна дружба раптом набуває іншого напрямку.  Раніше контакт здавався схожим на відносини LAT.  Пари, які займаються своїми справами без подальших зобов'язань.  Одинокі, які вирішили по-справжньому йти по життю як одинокі.  Пари, які щось бачать у зустрічі з іншими парами.  Дивіться також більше в одному з інших розділів у розділі “Знайомства”.

Ünnepi szerelmesek - Egy nyugat-európai származású nőről (negyvenes évek közepén), egyedülállóról és csak későbbi életkorban házasodókról.  Egy nap úgy döntött, hogy egy jó barátjával foglalja le nyaralását a spanyol Mallorca városban.  Ismét jól töltötte nyaralási napjait: sétált és meglátogatta a tucatnyi üzletet.  Este útitársával a teraszon is élvezte a kedélyességet.  Állítólag mindkettő késő este jól érezte magát, háttérzene és az étterem barátságos kiszolgálása mellett.  Az általuk bérelt lakásban több szoba volt, köztük egy nappali konyhasarokkal.  Kint a későbbi órák felé pihenhettek a kertben.  Mivel barátja máshol tartózkodása alatt találkozott volna valakivel, a nő látszólag aggódott a tervezett vakáció miatt.  A barátnő nem mindig jött haza vacsorázni, és (mivel senki nem volt a házban) egy könyvet olvasva töltötte az idejét.  Az a személy, akivel találkozott, ötvenéves férfi volt.  Kiderült, hogy spanyol és férjhez ment.  Az állandó kapcsolat miatt úgy döntött, hogy közelebbről megismeri a házaspárt.  Nem sokkal később hajókirándulást terveztek volna.  A lemaradt nőt csak később hívták meg a hajóra.  Bár a kettejük barátsága véget ért, a barát tartotta a kapcsolatot a férfival.  A szülőföldre kerülve le akarta vele szervezni a jövőbeli vakációit anélkül, hogy bevonná a másik nőt.  A két nő barátsága már nem volt ilyen szoros kapcsolatban.  Bár mindkettő teret engedett egymásnak, nyitva álltak egymás előtt az ajtók: végül is a látogatás annak a jele volt, hogy mindkettőt szívesen látják.  A helyzetben nem volt féltékenység.  Mert egyikük meglehetősen „szabadon” osztotta meg a barátságot.  Az embernek szabadnak és erőltetettnek kellett lennie ebben.  - - - A kaland a Holiday Loversnél, ahol egy bizonyos barátság hirtelen más fordulatot vesz.  Úgy tűnt, hogy a kapcsolat korábban egy LAT kapcsolatra hasonlított.  Azok a párok, akik további kötelezettségek nélkül folytatják vállalkozásukat.  Egyedülállók, akik úgy döntöttek, hogy egyedülállóként élik át az életet.  Azok a párok, akik látnak valamit egy másik párral való találkozás során.  Lásd még az „Ismerkedés” részben található további szakaszok egyikét.

Prázdninové milenky - příběh o ženě (polovině čtyřicátých let) západoevropského původu, svobodné a vdávající se až v pozdějším věku.  Jednoho dne se rozhodla zarezervovat si dovolenou ve španělském městě Mallorca u dobrého přítele.  Prázdninové dny opět trávila dobře: chodila na procházky a navštívila desítky obchodů.  Večer si užila se svým společníkem cestování také na terase.  Oba si údajně užívali později večer, doplněni hudbou na pozadí a přátelskou obsluhou restaurace.  Byt, který si pronajali, měl několik pokojů, včetně obývacího pokoje s kuchyňským koutem.  Venku si mohli v pozdějších hodinách odpočinout na zahradě.  Protože její přítelkyně by se s někým setkala během pobytu jinde, zdálo se, že se žena obává plánované dovolené.  Kamarádka ne vždy přišla domů na večeři a (protože v domě nikdo nebyl) trávila čas čtením knihy.  Osoba, kterou potkala, byl muž po padesáti.  Ukázalo se, že je Španěl a oženil se.  Kvůli stálému kontaktu se rozhodla pár blíže poznat.  Ne mnohem později by byla naplánována cesta lodí.  Žena, která zůstala, byla pozvána na loď až později.  Přátelství mezi nimi však skončilo, přítel zůstával s mužem v kontaktu.  Jakmile byla ve vlasti, chtěla s ním zařídit své budoucí prázdniny, aniž by do toho zapojila druhou ženu.  Přátelství mezi těmito dvěma ženami již nemělo takové úzké pouto.  I když si oba navzájem poskytovali prostor, nechali si navzájem pootevřené dveře: koneckonců návštěva byla známkou toho, že jsou oba vítáni.  V situaci nebyla žádná žárlivost.  Protože jeden z nich sdílel přátelství docela „zdarma“.  V tom musel být člověk svobodný a nevynucený.  - - - Dobrodružství v Holiday Lovers, kde určité přátelství najednou nabere jiný směr.  Kontakt dříve vypadal, že připomíná vztah LAT.  Páry, které podnikají bez dalších povinností.  Singles, kteří se rozhodli skutečně projít životem jako singl.  Páry, které něco vidí při setkání s jinými páry.  Viz také více v jedné z dalších sekcí v části „Seznamka“.

Ljubitelji počitnic - zgodba o ženski (sredi štiridesetih) zahodnoevropskega rodu, samski, ki se bo poročila šele pozneje.  Nekega dne se je odločila, da bo počitnice rezervirala v španskem mestu Mallorca pri dobri prijateljici.  Počitniške dni je spet dobro preživela: hodila je na sprehode in obiskala ducate trgovin.  Zvečer sta skupaj s spremljevalcem uživala tudi na terasi.  Oba naj bi uživala pozneje zvečer, skupaj z glasbo v ozadju in prijazno postrežbo v restavraciji.  Stanovanje, ki so ga najeli, je imelo več sob, vključno z dnevno sobo s čajno kuhinjo.  Zunaj so se lahko pozneje na vrtu sprostili.  Ker bi njen prijatelj nekoga spoznal med bivanjem drugje, je bilo videti, da jo žensko skrbi načrtovan dopust.  Prijateljica ni vedno prišla domov na večerjo in (ker v hiši ni bilo nikogar) je čas preživela ob branju knjige.  Oseba, ki jo je spoznala, je bil moški v petdesetih letih.  Izkazalo se je, da je Španec in se je poročil.  Zaradi stalnega stika se je odločila, da bo par pobližje spoznala.  Kmalu pozneje bi bilo načrtovano potovanje z ladjo.  Žensko, ki je ostala zadaj, so na ladjo povabili šele pozneje.  Toda prijateljstvo med njima se je končalo, prijatelj je ohranil stik z moškim.  Ko je prišla v domovino, si je želela urediti prihodnje počitnice z njim, ne da bi vpletala drugo žensko.  Prijateljstvo med obema ženskama ni bilo več tako tesno povezano.  Čeprav sta si oba dopuščala prostor, sta si vrata priprta drug za drugega: navsezadnje je bil obisk znak, da sta oba dobrodošla.  V položaju ni bilo ljubosumja.  Ker je eden izmed njiju prijateljstvo delil na dokaj 'brezplačen' način.  V tem je bilo treba biti svoboden in neizsiljen.  - - - Pustolovščina v Holiday Loversju, kjer se določeno prijateljstvo nenadoma spremeni.  Zdi se, da je bil stik prej podoben razmerju LAT.  Pari, ki se poslov ukvarjajo brez nadaljnjih obveznosti.  Samski, ki so se odločili, da bodo resnično šli skozi življenje kot samski.  Pari, ki nekaj vidijo v srečanju z drugimi pari.  Glej tudi več v enem od drugih razdelkov pod „Zmenki“.

Արձակուրդի սիրահարներ. Պատմություն արևմտաեվրոպական ծագմամբ մի կնոջ (քառասունականների կեսեր), միայնակ և միայն ավելի ուշ տարիքում ամուսնացած կնոջ մասին:  Մի օր նա որոշեց իր արձակուրդը պատվիրել իսպանական Մալյորկա քաղաքում ՝ լավ ընկերոջ հետ:  Նա կրկին լավ է անցկացրել արձակուրդային օրերը. Զբոսնել է և այցելել տասնյակ խանութներ:  Երեկոյան նա և իր ուղեկիցը նույնպես վայելում էին հարմարավետությունը տեռասում:  Ասում են, որ երկուսն էլ իրենց հաճույք են պատճառել երեկոյան ժամերին ՝ լի երաժշտության և ռեստորանի ընկերական ծառայությամբ:  Նրանց վարձած բնակարանը ուներ մի քանի սենյակ, այդ թվում `հյուրասենյակ` խոհանոցով:  Դրսում նրանք կարող էին հանգստանալ պարտեզում դեպի ավելի ուշ ժամեր:  Քանի որ նրա ընկերը ինչ-որ մեկին հանդիպած կլիներ այլ վայրում գտնվելու ընթացքում, կինը կարծես անհանգստացավ պլանավորված արձակուրդից:  Ընկերուհին միշտ չէ, որ տուն էր գալիս ընթրիքի համար և (քանի որ տանը ոչ ոք չկար) նա իր ժամանակն անցկացնում էր գիրք կարդալիս:  Այն անձը, ում հետ նա հանդիպեց, հիսուն տարեկան տղամարդ էր:  Պարզվեց, որ նա իսպանացի է և ամուսնացավ:  Մշտական շփման պատճառով նա որոշեց ավելի մոտիկից ծանոթանալ զույգին:  Շատ ավելի ուշ, նախատեսված կլիներ նավով ուղևորություն:  Կինը, ով մնաց հետևում, նավակ չհրավիրվեց ավելի ուշ:  Այնուամենայնիվ, երկուսի բարեկամությունն ավարտվեց, ընկերը կապը պահպանեց այդ տղամարդու հետ:  Հայրենիքում հայտնվելուն պես ՝ նա ցանկանում էր իր հետագա արձակուրդները կազմակերպել նրա հետ ՝ առանց ներգրավելու մյուս կնոջը:  Երկու կանանց ընկերությունն արդեն այդ սերտ կապը չուներ:  Չնայած երկուսն էլ միմյանց տարածք էին թողնում, նրանք իրար դռները փակ էին պահում. Չէ՞ որ այցը նշան էր այն բանի, որ երկուսն էլ ողջունելի են:  Իրավիճակում խանդ չկար:  Քանի որ նրանցից մեկը բավականին «ազատ» ձևով կիսում էր այդ ընկերությունը:  Դրանում պետք էր ազատ լինել և չպարտադրվել:  - - - Արձակուրդը Holiday Lovers- ում, երբ որոշակի բարեկամություն հանկարծակի այլ ընթացք է ստանում:  Նախկինում շփումը կարծես թե հիշեցնում էր LAT հարաբերություն:  Couույգեր, ովքեր զբաղվում են իրենց գործով ՝ առանց հետագա պարտավորությունների:  Singles, ովքեր որոշեցին իսկապես անցնել կյանքի մեջ որպես միայնակ:  Couույգեր, ովքեր ինչ-որ բան տեսնում են այլ զույգերի հետ հանդիպման ժամանակ:  Տես նաև ավելին «Dանոթություն» բաժնի մյուս բաժիններից մեկում:

Holiday Lovers - Saga um konu (um miðjan fjórða áratuginn) af vestur-evrópskum uppruna, einhleyp og giftist aðeins seinna.  Dag einn ákvað hún að bóka fríið sitt í spænska bænum Mallorca með góðum vini.  Hún eyddi aftur frídögunum vel: hún fór í göngutúra og heimsótti tugi verslana.  Um kvöldið naut hún og ferðafélagi hennar einnig hugljúfsins á veröndinni.  Báðir eru sagðir hafa skemmt sér seinna um kvöldið, heill með bakgrunns tónlist og vinalegri þjónustu veitingastaðarins.  Íbúðin sem þau leigðu voru með nokkrum herbergjum, þar á meðal stofu með eldhúskrók.  Úti gátu þeir slakað á í garðinum seinni tíma.  Vegna þess að vinkona hennar hefði hitt einhvern á meðan dvöl stóð annars staðar virtist konan hafa áhyggjur af fyrirhuguðu fríi.  Vinkonan kom ekki alltaf heim í mat og (þar sem enginn var í húsinu) eyddi hún tíma sínum í að lesa bók.  Sá sem hún kynntist var karl á fimmtugsaldri.  Hann reyndist Spánverji og kvæntist.  Vegna fastra samskipta ákvað hún að kynnast hjónunum nánar.  Ekki löngu síðar hefði verið skipulagt ferð með báti.  Konunni sem varð eftir var ekki boðið á bátinn fyrr en seinna.  Hvernig sem vináttu þeirra tveggja lauk hélt vinurinn sambandi við manninn.  Þegar hún var komin til heimalandsins vildi hún skipuleggja frí í framtíðinni með honum án þess að taka þátt í hinni konunni.  Vinátta kvennanna tveggja hafði ekki lengur þessi nánu tengsl.  Þótt báðir leyfðu hvor öðrum rými héldu þeir hurðum sínum á gláp fyrir hvor annan: þegar öllu er á botninn hvolft var heimsókn merki um að báðir væru velkomnir.  Það var enginn öfund í stöðunni.  Vegna þess að einn þeirra deildi vináttunni á nokkuð „frjálsan“ hátt.  Maður varð að vera frjáls og þvingaður í því.  - - - Ævintýrið hjá Holiday Lovers þar sem ákveðin vinátta tekur skyndilega aðra stefnu.  Sambandið virtist áður líkjast LAT sambandi.  Hjón sem fara í viðskipti sín án frekari kvaða.  Einhleypir sem ákváðu að fara virkilega í gegnum lífið sem einhleypur.  Pör sem sjá eitthvað í kynni við önnur pör.  Sjá einnig meira í einum af öðrum hlutum undir „Stefnumót“.

Holiday Lovers - En berättelse om en kvinna (mitten av fyrtiotalet) av västeuropeisk härkomst, ensamstående och bara gifta sig senare.  En dag bestämde hon sig för att boka sin semester i den spanska staden Mallorca med en god vän.  Hon tillbringade återigen sina semesterdagar bra: hon gick på promenader och besökte dussintals butiker.  På kvällen åtnjöt hon och hennes reskamrat också gemytligheten på terrassen.  Båda sägs ha trivts senare på kvällen, komplett med bakgrundsmusik och restaurangens vänliga service.  Lägenheten de hyrde hade flera rum, inklusive ett vardagsrum med pentry.  Utanför kunde de koppla av i trädgården mot de senare timmarna.  Eftersom hennes vän skulle ha träffat någon under en vistelse någon annanstans verkade kvinnan vara orolig för den planerade semestern.  Vännen kom inte alltid hem till middag och (eftersom ingen var i huset) tillbringade hon sin tid på att läsa en bok.  Personen hon träffade var en man i femtioårsåldern.  Han visade sig vara en spanjor och gifte sig.  På grund av den permanenta kontakten bestämde hon sig för att lära känna paret närmare.  Inte mycket senare skulle en resa med båt ha planerats.  Kvinnan som stannade kvar bjöds inte in på båten förrän senare.  Vänskapen mellan de två slutade dock, vänen höll kontakten med mannen.  En gång i hemlandet ville hon ordna sina framtida semestrar med honom utan att involvera den andra kvinnan.  Vänskapen mellan de två kvinnorna hade inte längre ett så nära band.  Även om båda tillät varandra utrymme, höll de sina dörrar på glänt för varandra: trots allt var ett besök ett tecken på att båda var välkomna.  Det fanns ingen svartsjuka i situationen.  Eftersom en av dem delade vänskapen på ett ganska "fritt" sätt.  Man måste vara fri och otvingad i det.  - - - Äventyret hos Holiday Lovers där en viss vänskap plötsligt tar en annan vändning.  Kontakten verkade tidigare likna ett LAT-förhållande.  Par som bedriver sin verksamhet utan ytterligare skyldigheter.  Singlar som bestämde sig för att verkligen gå igenom livet som singel.  Par som ser något i ett möte med andra par.  Se även mer i ett av de andra avsnitten under ”Dating”.

Holiday Lovers - En historie om en kvinne (midten av førtiårene) av vesteuropeisk avstamning, singel og som først gifter seg senere.  En dag bestemte hun seg for å bestille ferien i den spanske byen Mallorca med en god venn.  Hun tilbrakte igjen feriedagene godt: hun gikk turer og besøkte dusinvis av butikker.  Om kvelden likte hun og reisefølget også trivselen på terrassen.  Begge skal ha kost seg senere på kvelden, komplett med bakgrunnsmusikk og restaurantens vennlige service.  Leiligheten de leide hadde flere rom, inkludert stue med kjøkkenkrok.  Utenfor kunne de slappe av i hagen mot de senere timene.  Fordi venninnen hennes hadde møtt noen under et opphold et annet sted, så kvinnen ut til å være bekymret for den planlagte ferien.  Venninnen kom ikke alltid hjem til middag, og (ettersom ingen var i huset) brukte hun tiden sin på å lese en bok.  Personen hun møtte var en mann i femti-årene.  Han viste seg å være en spanjol og giftet seg.  På grunn av den permanente kontakten bestemte hun seg for å bli bedre kjent med paret.  Ikke mye senere ville en tur med båt vært planlagt.  Kvinnen som ble igjen ble ikke invitert på båten før senere.  Men vennskapet mellom de to endte, vennen holdt kontakten med mannen.  En gang i hjemlandet ønsket hun å arrangere sine fremtidige ferier med ham uten å involvere den andre kvinnen.  Vennskapet mellom de to kvinnene hadde ikke lenger det tette båndet.  Selv om begge tillot hverandre plass, holdt de dørene på glød for hverandre: Tross alt var et besøk et tegn på at begge var velkomne.  Det var ingen sjalusi i situasjonen.  Fordi en av dem delte vennskapet på en ganske 'gratis' måte.  Man måtte være fri og tvinget i det.  - - - Eventyret hos Holiday Lovers der et visst vennskap plutselig tar en annen vending.  Kontakten syntes tidligere å ligne et LAT-forhold.  Par som driver sin virksomhet uten ytterligere forpliktelser.  Singler som bestemte seg for å virkelig gå gjennom livet som singel.  Par som ser noe i møte med andre par.  Se også mer i en av de andre seksjonene under “Dating”.

Holiday Lovers - En historie om en kvinde (midt i firserne) af vesteuropæisk afstamning, single og kun bliver gift i en senere alder.  En dag besluttede hun at booke sin ferie i den spanske by Mallorca med en god ven.  Hun tilbragte igen sine feriedage godt: hun gik på gåture og besøgte de snesevis af butikker.  Om aftenen nød hun og hendes rejsekammerat også hygge på terrassen.  Begge siges at have haft det godt senere på aftenen komplet med baggrundsmusik og restaurantens venlige service.  Lejligheden de lejede havde flere værelser, herunder en stue med tekøkken.  Udenfor kunne de slappe af i haven mod de senere timer.  Fordi hendes veninde ville have mødt nogen under et ophold et andet sted, syntes kvinden at være bekymret over den planlagte ferie.  Veninden kom ikke altid hjem til middag, og (da ingen var i huset) brugte hun sin tid på at læse en bog.  Den person, hun mødte, var en mand i halvtredserne.  Han viste sig at være en spanier og giftede sig.  På grund af den permanente kontakt besluttede hun at lære parret at kende nærmere.  Ikke meget senere ville en tur med båd have været planlagt.  Kvinden, der blev tilbage, blev først inviteret på båden senere.  Men venskabet mellem de to sluttede, venen holdt kontakten med manden.  En gang i hjemlandet ønskede hun at arrangere sine fremtidige ferier med ham uden at involvere den anden kvinde.  Venskabet mellem de to kvinder havde ikke længere det tætte bånd.  Selvom begge tillod hinanden plads, holdt de deres døre på klem for hinanden: når alt kommer til alt var et besøg et tegn på, at begge var velkomne.  Der var ingen jalousi i situationen.  Fordi en af dem delte venskabet på en ret 'fri' måde.  Man måtte være fri og ikke tvunget til det.  - - - Eventyret hos Holiday Lovers, hvor et bestemt venskab pludselig tager en anden drejning.  Kontaktpersonen syntes tidligere at ligne et LAT-forhold.  Par, der driver deres forretning uden yderligere forpligtelser.  Singler, der besluttede sig for virkelig at gå gennem livet som singel.  Par, der ser noget i et møde med andre par.  Se også mere i et af de andre sektioner under "Dating".

Lomanviettäjät - Tarina naisesta (nelikymmentäluvun puolivälissä), joka on syntynyt Länsi-Euroopasta ja on naimisissa ja naimisissa vasta myöhemmässä iässä.  Eräänä päivänä hän päätti varata lomansa Espanjan kaupunkiin Mallorcaan hyvän ystävän luokse.  Hän vietti taas lomapäivänsä hyvin: hän käveli kävelyllä ja vieraili kymmenissä kaupoissa.  Illalla hän ja hänen matkakumppaninsa nauttivat myös miellyttävyydestä terassilla.  Molempien sanotaan nauttineen myöhemmin illalla, taustamusiikin ja ravintolan ystävällisen palvelun kanssa.  Heidän vuokraamassa huoneistossa oli useita huoneita, mukaan lukien olohuone minikeittiöllä.  Ulkopuolella he voivat rentoutua puutarhassa myöhempiin aikoihin.  Koska hänen ystävänsä olisi tavannut jonkun muualla ollessaan, nainen näytti olevan huolissaan suunnitellusta lomasta.  Ystävä ei aina tullut kotiin illalliselle ja (koska kukaan ei ollut talossa) hän vietti aikansa lukemalla kirjaa.  Tapaama henkilö oli viisikymppinen mies.  Hän osoittautui espanjaksi ja naimisissa.  Pysyvän yhteyden takia hän päätti tutustua pariskuntaan tarkemmin.  Ei paljon myöhemmin, veneellä olisi suunniteltu matka.  Jäljelle jäänyt nainen kutsuttiin veneeseen vasta myöhemmin.  Kuitenkin ystävyys näiden kahden välillä päättyi, ystävä piti yhteyttä mieheen.  Kun hän oli kotimaassaan, hän halusi järjestää tulevat lomansa hänen kanssaan ottamatta toista naista mukaan.  Kahden miehen välisellä ystävyydellä ei ollut enää läheistä yhteyttä.  Vaikka molemmat antoivat toisilleen tilaa, he pitivät ovensa raollaan toisilleen: Vierailu oli loppujen lopuksi merkki siitä, että molemmat olivat tervetulleita.  Tilanteessa ei ollut kateutta.  Koska yksi heistä jakoi ystävyyden melko 'vapaalla' tavalla.  Yhden täytyi olla vapaa ja pakottamaton siinä.  - - - Seikkailu Holiday Loversissa, jossa tietty ystävyys yhtäkkiä muuttuu eri suuntaan.  Yhteys näytti aiemmin muistuttaneen LAT-suhdetta.  Parit, jotka harjoittavat liiketoimintaansa ilman muita velvoitteita.  Sinkut, jotka päättivät todella käydä läpi elämän sinkkuna.  Pariskunnat, jotka näkevät jotain kohtaamassa toisten parien kanssa.  Katso myös lisää jostakin muusta kohdasta Treffit.

Holiday Lovers - 서유럽 혈통의 미혼 여성(40대 중반)에 대한 이야기.  어느 날 그녀는 좋은 친구와 함께 스페인의 마요르카 마을에서 휴가를 예약하기로 결정했습니다.  그녀는 다시 휴가를 잘 보냈습니다. 산책을 하고 수십 개의 상점을 방문했습니다.  저녁에는 그녀와 여행 동반자도 테라스에서 즐거운 시간을 보냈습니다.  둘 다 늦은 저녁에 배경 음악과 레스토랑의 친절한 서비스로 즐거운 시간을 보냈다고 합니다.  그들이 빌린 아파트에는 간이 주방이 딸린 거실을 포함하여 여러 개의 방이 있었습니다.  야외에서는 늦은 시간까지 정원에서 휴식을 취할 수 있습니다.  그녀의 친구는 다른 곳에서 체류하는 동안 누군가를 만났을 것이기 때문에 그녀는 계획된 휴가에 대해 걱정하는 것 같았습니다.  친구는 저녁 식사를 위해 항상 집에 오지 않았고 (집에 아무도 없었기 때문에) 그녀는 책을 읽는 데 시간을 보냈습니다.  그녀가 만난 사람은 50대 남성이었다.  그는 스페인 사람으로 밝혀졌고 결혼했습니다.  영구적인 연락 덕분에 그녀는 두 사람을 더 자세히 알기로 결정했습니다.  얼마 지나지 않아 보트 여행이 계획되었을 것입니다.  뒤에 남은 여자는 나중에야 배에 초대받지 못했다.  그러나 두 사람의 우정은 끝이 났지만 그 친구는 그 남자와 계속 연락했습니다.  일단 고국에 도착한 그녀는 다른 여자가 개입하지 않고 그와 함께 미래의 휴가를 주선하기를 원했습니다.  두 여성의 우정은 더 이상 친밀한 관계가 아닙니다.  두 사람은 서로에게 공간을 허용했지만 서로를 위해 문을 열어 두었습니다. 결국 방문은 두 사람을 환영한다는 표시였습니다.  그 상황에 질투는 없었다.  그들 중 한 명은 상당히 '자유로운' 방식으로 우정을 나누었기 때문입니다.  그 안에서 하나는 자유롭고 강제적이지 않아야 했습니다.  - - - 어떤 우정이 갑자기 다른 방향으로 흘러가는 Holiday Lovers에서의 모험.  접촉은 이전에 LAT 관계와 유사한 것처럼 보였습니다.  더 이상의 의무 없이 사업을 하는 커플.  정말 싱글로 살기로 결심한 싱글들.  다른 커플과의 만남에서 무언가를 보는 커플.  "데이트"의 다른 섹션 중 하나에서 더 많은 것을 참조하십시오.

Mga Holiday Lovers - Isang kwento tungkol sa isang babae (mid-forties) na may lahi sa Kanlurang Europa, walang asawa at nag-aasawa lamang sa susunod na edad.  Isang araw nagpasya siyang i-book ang kanyang bakasyon sa bayan ng Espanya ng Mallorca kasama ang isang mabuting kaibigan.  Muli niyang ginugol ng mabuti ang kanyang mga araw ng bakasyon: lumakad siya at binisita ang dose-dosenang mga tindahan.  Sa gabi siya at ang kanyang kasamang nagbiyahe ay nasisiyahan din sa pagkakumpiyansa sa terasa.  Parehong sinasabing nasisiyahan ang kanilang mga sarili sa paglaon ng gabi, kumpleto sa background music at friendly service ng restawran.  Ang inuupahang apartment ay maraming silid, kasama ang sala na may kusina.  Sa labas, maaari silang makapagpahinga sa hardin patungo sa mga susunod na oras.  Dahil ang kanyang kaibigan ay may makakasalubong na tao sa isang pamamalagi sa ibang lugar, tila nag-alala ang babae tungkol sa planong bakasyon.  Ang kaibigan ay hindi laging umuuwi para sa hapunan at (dahil walang tao sa bahay) ginugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng isang libro.  Ang taong nakilala niya ay isang lalaki na nasa singkwenta.  Siya ay naging isang Espanyol at nag-asawa.  Dahil sa permanenteng pakikipag-ugnay, nagpasya siyang makilala nang mas malapit ang mag-asawa.  Hindi gaanong lumipas, ang isang paglalakbay sa pamamagitan ng bangka ay nakaplano sana.  Ang babaeng nanatili sa likod ay hindi naimbitahan sa bangka hanggang sa paglaon.  Gayunpaman natapos ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa, ang kaibigan ay nakipag-ugnay sa lalaki.  Sa sandaling sa bayan, nais niyang ayusin ang kanyang mga bakasyon sa hinaharap kasama siya nang hindi kasangkot ang iba pang babae.  Ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang kababaihan ay wala nang malapit na ugnayan.  Bagaman kapwa pinayagan ang bawat isa sa bawat puwang, pinananatili nila ang kanilang mga pintuan sa bawat isa: pagkatapos ng lahat, ang pagbisita ay isang palatandaan na kapwa malugod na tinatanggap.  Walang pagseselos sa sitwasyon.  Sapagkat ang isa sa kanila ay nagbahagi ng pagkakaibigan sa isang medyo 'malaya' na paraan.  Ang isa ay dapat na malaya at hindi pinilit sa na.  - - - Ang pakikipagsapalaran sa Holiday Lovers kung saan biglang tumagal ng ibang turn ang isang tiyak na pagkakaibigan.  Ang pakikipag-ugnay dati ay tila kahawig ng isang relasyon sa LAT.  Mga mag-asawa na nagpupunta sa kanilang negosyo nang walang karagdagang obligasyon.  Mga single na nagpasyang dumaan talaga sa buhay bilang isang solong.  Mga mag-asawa na nakakakita ng isang bagay sa isang pakikipagtagpo sa iba pang mga mag-asawa.  Tingnan din ang higit pa sa isa pang iba pang mga seksyon sa ilalim ng "Pakikipagtipan".

Holiday Lovers - เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิง (วัยสี่สิบกลาง) ที่มีเชื้อสายยุโรปตะวันตก โสดและแต่งงานกันในวัยต่อมา  อยู่มาวันหนึ่งเธอตัดสินใจจองวันหยุดของเธอในเมืองมายอร์ก้าของสเปนกับเพื่อนที่ดี  เธอใช้เวลาช่วงวันหยุดเป็นไปด้วยดีอีกครั้ง เธอไปเดินเล่นและเยี่ยมชมร้านค้าหลายสิบแห่ง  ในตอนเย็นเธอและเพื่อนร่วมเดินทางของเธอก็สนุกสนานบนระเบียงด้วยเช่นกัน  ทั้งคู่ต่างมีความสุขกันในช่วงเย็น พร้อมดนตรีประกอบและบริการที่เป็นมิตรของร้านอาหาร  อพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาเช่ามีหลายห้อง รวมทั้งห้องนั่งเล่นพร้อมมุมครัว  ข้างนอกพวกเขาสามารถพักผ่อนในสวนในเวลาต่อมา  เนื่องจากเพื่อนของเธอจะได้พบใครบางคนระหว่างที่อยู่ที่อื่น ผู้หญิงคนนั้นจึงดูกังวลเรื่องวันหยุดตามแผน  เพื่อนไม่ได้กลับบ้านเพื่อทานอาหารเย็นเสมอ และ (เพราะไม่มีใครอยู่ในบ้าน) เธอใช้เวลาอ่านหนังสือ  คนที่เธอพบเป็นผู้ชายอายุห้าสิบเศษ  เขากลายเป็นชาวสเปนและแต่งงานแล้ว  เนื่องจากการติดต่ออย่างถาวร เธอจึงตัดสินใจทำความรู้จักกับทั้งคู่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น  ไม่นานนัก จะมีการวางแผนการเดินทางโดยเรือ  ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังไม่ได้รับเชิญให้ขึ้นเรือจนกระทั่งในเวลาต่อมา  อย่างไรก็ตาม มิตรภาพระหว่างทั้งสองสิ้นสุดลง เพื่อนยังคงติดต่อกับชายคนนั้น  เมื่ออยู่ในบ้านเกิดเธอต้องการจัดวันหยุดพักผ่อนในอนาคตร่วมกับเขาโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนอื่น  มิตรภาพระหว่างผู้หญิงสองคนไม่มีความผูกพันใกล้ชิดอีกต่อไป  แม้ว่าทั้งคู่จะอนุญาตให้มีที่ว่างระหว่างกัน แต่พวกเขาก็ยังแง้มประตูให้กันและกัน ท้ายที่สุด การมาเยี่ยมก็เป็นสัญญาณว่าทั้งคู่ได้รับการต้อนรับ  ไม่มีความหึงหวงในสถานการณ์  เพราะหนึ่งในนั้นได้แบ่งปันมิตรภาพในทางที่ 'อิสระ' อย่างเป็นธรรม  หนึ่งต้องเป็นอิสระและไม่บังคับในสิ่งนั้น  - - - การผจญภัยที่ Holiday Lovers ที่ซึ่งมิตรภาพบางอย่างก็เปลี่ยนไปในทันใด  ผู้ติดต่อก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะคล้ายกับความสัมพันธ์ของ LAT  คู่รักที่ทำธุรกิจโดยไม่มีข้อผูกมัดเพิ่มเติม  คนโสดที่ตัดสินใจใช้ชีวิตโสดจริงๆ  คู่รักที่เห็นบางสิ่งบางอย่างในการเผชิญหน้ากับคู่อื่น  ดูเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ภายใต้ “การออกเดท”
PublPostGen
Reply


Forum Jump: