Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Products - Promo tools - Distribution - Social media
#1
[Image: 0007771144555500996666.jpeg](Dev Promo Billboard)

Nowadays you can hear and see more artists (incl. Indie) on social media next to television and radio. Discover their music for sale.


A look back to the 80's and 90's when Rock and Eurodance music was still very much in vogue. The Swedish rock band Europe is said to have been one of the many bands that could regularly be heard on the radio. Since the arrival of House in the same period, a new phenomenon emerged among the musical styles: Eurodance. Those familiar with 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway and UB40 got to know newer artists with their own mix of music making. - - - A section about MTV, discotheques and going out.

Een terugblik naar de 80’er en 90’er jaren toen Rock- en Eurodance-muziek nog erg in was. De Zweedse Rockband Europe zou een van de vele bands zijn geweest die geregeld te horen was op de radio. Sinds de komst van House in diezelfde periode, ontstond een nieuw fenomeen onder de muziekstijlen: Eurodance. Wie bekend was met 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway en UB40, leerde nieuwere artiesten kennen met een geheel eigen mix van muziek maken. - - - Een rubriek over MTV, discotheken en uitgaan.

Ein Blick zurück in die 80er und 90er Jahre, als Rock- und Eurodance-Musik noch voll im Trend lag. Die schwedische Rockband Europe soll eine der vielen Bands gewesen sein, die regelmäßig im Radio zu hören waren. Seit dem Aufkommen von House im gleichen Zeitraum entstand ein neues Phänomen unter den Musikstilen: Eurodance. Diejenigen, die 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway und UB40 kennen, lernten neuere Künstler mit ihrem eigenen Mix des Musikmachens kennen. - - - Eine Rubrik über MTV, Diskotheken und Ausgehen.

Uma retrospectiva dos anos 80 e 90, quando o rock e a música Eurodance ainda estavam em voga. Dizem que a banda de rock sueca Europe foi uma das muitas bandas que podiam ser ouvidas regularmente no rádio. Desde a chegada de House no mesmo período, um novo fenômeno surgiu entre os estilos musicais: o Eurodance. Aqueles familiarizados com 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway e UB40 puderam conhecer novos artistas com sua própria mistura de fazer música. - - - Uma seção sobre MTV, discotecas e saídas.

Una mirada a los años 80 y 90 cuando la música Rock y Eurodance todavía estaba muy de moda. Se dice que la banda de rock sueca Europe fue una de las muchas bandas que se podían escuchar regularmente en la radio. Desde la llegada del House en la misma época, surgió un nuevo fenómeno entre los estilos musicales: Eurodance. Aquellos familiarizados con 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway y UB40 conocieron a artistas más nuevos con su propia mezcla de creación musical. - - - Una sección sobre MTV, discotecas y salidas.

Retour sur les années 80 et 90 où la musique Rock et Eurodance était encore très en vogue. Le groupe de rock suédois Europe aurait été l'un des nombreux groupes que l'on pouvait régulièrement entendre à la radio. Depuis l'arrivée de la House à la même époque, un nouveau phénomène a émergé parmi les styles musicaux : l'Eurodance. Ceux qui connaissent 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway et UB40 ont fait la connaissance d'artistes plus récents avec leur propre mélange de création musicale. - - - Une rubrique sur MTV, les discothèques et les sorties.

Uno sguardo indietro agli anni '80 e '90, quando la musica Rock ed Eurodance era ancora molto in voga. Si dice che la rock band svedese Europe sia stata una delle tante band che potevano essere ascoltate regolarmente alla radio. Dall'arrivo della House nello stesso periodo, è emerso un nuovo fenomeno tra gli stili musicali: l'Eurodance. Chi ha familiarità con 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway e UB40 ha avuto modo di conoscere nuovi artisti con il proprio mix di creazione musicale. - - - Una sezione su MTV, discoteche e uscite.

Μια αναδρομή στις δεκαετίες του '80 και του '90, όταν η μουσική Rock και Eurodance ήταν ακόμα πολύ στη μόδα. Το σουηδικό ροκ συγκρότημα Europe λέγεται ότι ήταν ένα από τα πολλά συγκροτήματα που ακουγόταν τακτικά στο ραδιόφωνο. Από την έλευση των House την ίδια περίοδο, ένα νέο φαινόμενο εμφανίστηκε στα μουσικά στυλ: το Eurodance. Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τα 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway και UB40 γνώρισαν νεότερους καλλιτέχνες με τη δική τους σύνθεση μουσικής. - - - Ενότητα για MTV, ντισκοτέκ και έξοδο.

Spojrzenie na lata 80-te i 90-te, kiedy muzyka rockowa i eurodance wciąż była w modzie. Mówi się, że szwedzki zespół rockowy Europe był jednym z wielu zespołów, które regularnie można było usłyszeć w radiu. Od czasu pojawienia się House'a w tym samym okresie, wśród stylów muzycznych pojawił się nowy fenomen: eurodance. Ci, którzy znają 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway i UB40, poznali nowszych artystów z ich własną mieszanką tworzenia muzyki. - - - Sekcja o MTV, dyskotekach i imprezach.

Поглед назад към 80-те и 90-те години, когато рок и евроденс музиката все още бяха много на мода. Твърди се, че шведската рок група Europe е една от многото групи, които редовно могат да бъдат чути по радиото. След пристигането на House в същия период се появи нов феномен сред музикалните стилове: евроденс. Тези, които са запознати с 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway и UB40, се запознаха с по-новите изпълнители със собствен микс от създаване на музика. - - - Раздел за MTV, дискотеки и излизания.

Osvrt unatrag u 80-e i 90-e kada su rock i eurodance glazba još uvijek bili vrlo popularni. Za švedski rock bend Europe kažu da je bio jedan od mnogih bendova koji su se redovito mogli čuti na radiju. Od dolaska Housea u istom razdoblju pojavio se novi fenomen među glazbenim stilovima: Eurodance. Oni koji poznaju 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway i UB40 upoznali su novije umjetnike s njihovim vlastitim miksom stvaranja glazbe. - - - Rubrika o MTV-u, diskotekama i izlascima.

Osvrt na 80-e i 90-e godine kada su rok i evrodens muzika još uvek bili u modi. Za švedski rok bend Europe kažu da je bio jedan od mnogih bendova koji su se redovno mogli čuti na radiju. Od dolaska Housea u istom periodu pojavio se novi fenomen među muzičkim stilovima: Eurodance. Oni koji poznaju 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway i UB40 upoznali su novije umjetnike s njihovim vlastitim miksom stvaranja muzike. - - - Rubrika o MTV-u, diskotekama i izlascima.

Оглядываясь назад на 80-е и 90-е, когда рок и евроданс все еще были в моде. Говорят, что шведская рок-группа Europe была одной из многих групп, которых регулярно можно было услышать по радио. С появлением Хауса в тот же период среди музыкальных стилей возник новый феномен: евроданс. Те, кто знаком с 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway и UB40, познакомились с новыми артистами с их собственным миксом музыкального творчества. - - - Раздел о MTV, дискотеках и тусовках.

Žvilgsnis į devintąjį ir devintąjį dešimtmečius, kai roko ir eurošokių muzika vis dar buvo labai madinga. Teigiama, kad švedų roko grupė „Europe“ buvo viena iš daugelio grupių, kurias buvo galima nuolat girdėti per radiją. Nuo House pasirodymo tuo pačiu laikotarpiu tarp muzikos stilių atsirado naujas reiškinys – Eurodance. Tie, kurie yra susipažinę su 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway ir UB40, susipažino su naujesniais atlikėjais su savo muzikos kūrimo deriniu. - - - Skyrius apie MTV, diskotekas ir išvykas.

Atskats uz 80. un 90. gadiem, kad roka un eirodance mūzika vēl bija ļoti modē. Zviedru rokgrupa Europe esot bijusi viena no daudzajām grupām, ko regulāri varēja dzirdēt radio. Kopš House ienākšanas tajā pašā laika posmā mūzikas stilos parādījās jauna parādība: Eurodance. Tie, kas pazīstami ar 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway un UB40, iepazinās ar jaunākiem māksliniekiem ar savu mūzikas veidošanas sajaukumu. - - - Sadaļa par MTV, diskotēkām un izejām.

Огляд 80-х і 90-х років, коли рок та євроденс музика ще були дуже в моді. Шведська рок-група Europe, як кажуть, була однією з багатьох груп, які регулярно можна було почути на радіо. З появою Хауса в той же період серед музичних стилів з’явилося нове явище: євроденс. Ті, хто знайомий з 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway і UB40, познайомилися з новими виконавцями з їх власним поєднанням музики. - - - Розділ про MTV, дискотеки та виходи.

Осврт на 80-е и 90-е када су рок и евроденс музика још увек били веома популарни. За шведски рок бенд Европа кажу да је био један од многих бендова који су се редовно могли чути на радију. Од доласка Хауса у истом периоду, појавио се нови феномен међу музичким стиловима: евроденс. Они који познају 2Унлимитед, Лаила К, Аце оф Басе, Хаддаваи и УБ40 упознали су новије уметнике са њиховим сопственим миксом стварања музике. - - - Рубрика о МТВ-у, дискотекама и изласцима.

Visszatekintés a 80-as és 90-es évekbe, amikor a rock és az eurodance zene még nagyon divatos volt. A svéd rockzenekar, az Europe állítólag egyike volt annak a sok zenekarnak, amelyeket rendszeresen lehetett hallani a rádióban. A House ugyanebben az időszakban való megjelenése óta a zenei stílusok között egy új jelenség jelent meg: az Eurodance. A 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway és UB40 ismerősei újabb előadókkal ismerkedhettek meg saját zenei mixükkel. - - - Egy rész az MTV-ről, diszkókról és kirándulásokról.

O privire înapoi la anii 80 și 90 când muzica rock și eurodance era încă foarte în vogă. Se spune că trupa rock suedeză Europe a fost una dintre numeroasele trupe care puteau fi auzite în mod regulat la radio. De la venirea lui House în aceeași perioadă, în rândul stilurilor muzicale a apărut un nou fenomen: Eurodance. Cei familiarizați cu 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway și UB40 au ajuns să cunoască artiști mai noi cu propriul lor mix de muzică. - - - O secțiune despre MTV, discoteci și ieșiri.

Ohlédnutí do 80. a 90. let, kdy byl rock a eurodance stále velmi v módě. Švédská rocková kapela Europe prý byla jednou z mnoha kapel, které bylo možné pravidelně slyšet v rádiích. Od příchodu House ve stejném období se mezi hudebními styly objevil nový fenomén: Eurodance. Ti, kteří znají 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway a UB40, poznali novější umělce s jejich vlastním mixem tvorby hudby. - - - Sekce o MTV, diskotékách a chození ven.

Pohľad späť do 80-tych a 90-tych rokov, keď bola rocková a eurotanečná hudba stále veľmi v móde. O švédskej rockovej skupine Europe sa hovorí, že bola jednou z mnohých kapiel, ktoré bolo možné pravidelne počuť v rádiách. Od príchodu Housa v rovnakom období sa medzi hudobnými štýlmi objavil nový fenomén: Eurodance. Tí, ktorí poznajú 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway a UB40, spoznali novších umelcov s ich vlastným mixom tvorby hudby. - - - Sekcia o MTV, diskotékach a chodení von.

Pogled nazaj v 80. in 90. leta, ko sta bila rock in evrodance glasba še vedno zelo v modi. Švedska rock skupina Europe naj bi bila ena izmed mnogih zasedb, ki jih je bilo mogoče redno slišati na radiu. Od prihoda Housea v istem obdobju se je med glasbenimi stili pojavil nov fenomen: Eurodance. Tisti, ki poznajo 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway in UB40, so spoznali novejše izvajalce z njihovo lastno mešanico ustvarjanja glasbe. - - - Rubrika o MTV-ju, diskotekah in izhodih.

Հայացք դեպի 80-ական և 90-ական թվականները, երբ ռոքն ու եվրոպարային երաժշտությունը դեռ շատ մոդայիկ էին: Ասում են, որ շվեդական Europe ռոք խումբը եղել է այն բազմաթիվ խմբերից, որոնք պարբերաբար կարող էին լսել ռադիոյով: Նույն ժամանակաշրջանում Հաուսի գալուստից ի վեր երաժշտական ​​ոճերի մեջ ի հայտ եկավ նոր երևույթ՝ Եվրոդանսը։ Նրանք, ովքեր ծանոթ էին 2Unlimited-ին, Leila K-ին, Ace of Base-ին, Haddaway-ին և UB40-ին, ծանոթացան նոր արտիստների հետ՝ իրենց երաժշտական ​​ստեղծման խառնուրդով: - - - Բաժին MTV-ի, դիսկոտեկների և դուրս գալու մասին:

Horft aftur til níunda og tíunda áratugarins þegar rokk og evródans tónlist var enn í tísku. Sænska rokkhljómsveitin Europe er sögð hafa verið ein af fjölmörgum hljómsveitum sem reglulega mátti heyra í útvarpi. Frá því að House kom til sögunnar á sama tímabili kom fram nýtt fyrirbæri meðal tónlistarstílanna: Eurodance. Þeir sem þekkja til 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway og UB40 kynntust nýrri listamönnum með eigin blöndu af tónlistargerð. - - - Kafli um MTV, diskótek og að fara út.

En tillbakablick till 80- och 90-talen när rock- och eurodancemusik fortfarande var väldigt populärt. Det svenska rockbandet Europe sägs ha varit ett av många band som regelbundet kunde höras på radio. Sedan House kom under samma period uppstod ett nytt fenomen bland musikstilarna: Eurodance. De som är bekanta med 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway och UB40 lärde känna nyare artister med sin egen mix av musikskapande. - - - Ett avsnitt om MTV, diskotek och att gå ut.

Et tilbakeblikk til 80- og 90-tallet da rock- og eurodancemusikk fortsatt var veldig på moten. Det svenske rockebandet Europe skal ha vært et av mange band som jevnlig kunne høres på radio. Siden ankomsten av House i samme periode dukket det opp et nytt fenomen blant musikalstilene: Eurodance. De som er kjent med 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway og UB40 ble kjent med nyere artister med sin egen blanding av musikk. - - - En seksjon om MTV, diskotek og å gå ut.

Et tilbageblik til 80'erne og 90'erne, hvor rock- og eurodancemusik stadig var meget på mode. Det svenske rockband Europe siges at have været et af de mange bands, der jævnligt kunne høres i radioen. Siden ankomsten af ​​House i samme periode opstod et nyt fænomen blandt de musikalske stilarter: Eurodance. De, der kender til 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway og UB40, lærte nyere kunstnere at kende med deres egen blanding af musikproduktion. - - - Et afsnit om MTV, diskoteker og ude.

Katsaus 80- ja 90-luvuille, jolloin rock- ja eurodance-musiikki oli vielä muodissa. Ruotsalaisen rock-yhtyeen Europen sanotaan olleen yksi niistä monista bändeistä, joita voitiin säännöllisesti kuulla radiossa. Housen tulon jälkeen samaan aikaan musiikkityyleihin nousi uusi ilmiö: Eurodance. 2Unlimitedin, Leila K:n, Ace of Basen, Haddawayn ja UB40:n tutut tutustuivat uudempiin artisteihin omalla musiikintekosekoituksellaan. - - - Osio MTVConfusedtä, diskoista ja ulkoilusta.

回顾 80 年代和 90 年代,当时摇滚和欧洲舞曲仍然非常流行。 瑞典摇滚乐队 Europe 据说是众多经常在广播中听到的乐队之一。 自同一时期豪斯到来后,音乐风格中出现了一种新现象:欧洲舞曲。 那些熟悉 2Unlimited、Leila K、Ace of Base、Haddaway 和 UB40 的人通过他们自己的音乐制作组合认识了新的艺术家。 - - - 关于 MTV、迪斯科舞厅和外出的部分。

ロックとユーロダンスの音楽がまだ非常に流行していた80年代と90年代を振り返ります。 スウェーデンのロックバンドヨーロッパは、ラジオで定期的に聞くことができる多くのバンドの1つであったと言われています。 同じ時期にハウスが到着して以来、音楽スタイルの中に新しい現象、ユーロダンスが出現しました。 2Unlimited、Leila K、Ace of Base、Haddaway、UB40に精通している人は、独自の音楽制作の組み合わせで新しいアーティストを知るようになりました。 --- --MTV、ディスコ、外出に関するセクション。

록과 유로댄스 음악이 여전히 유행하던 80년대와 90년대를 되돌아보세요. 스웨덴의 록 밴드 유럽은 라디오에서 정기적으로 들을 수 있는 많은 밴드 중 하나였다고 합니다. 같은 시기에 하우스가 등장한 이후로 음악 스타일에 새로운 현상인 유로댄스(Eurodance)가 등장했습니다. 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway 및 UB40에 익숙한 사람들은 자신만의 음악 메이킹 믹스를 통해 새로운 아티스트를 알게 되었습니다. - - - MTV, 디스코텍 및 외출에 관한 섹션.

Pagbabalik tanaw sa dekada 80 at 90 noong uso pa ang musikang Rock at Eurodance. Ang Swedish rock band na Europe ay sinasabing isa sa maraming banda na regular na maririnig sa radyo. Mula nang dumating ang House sa parehong panahon, isang bagong phenomenon ang lumitaw sa mga istilo ng musika: Eurodance. Ang mga pamilyar sa 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway at UB40 ay nakilala ang mga bagong artist sa kanilang sariling halo ng paggawa ng musika. - - - Isang seksyon tungkol sa MTV, mga discotheque at paglabas.

ย้อนเวลากลับไปสู่ยุค 80 และ 90 เมื่อดนตรีร็อคและยูโรแดนซ์ยังคงเป็นกระแสนิยมมาก วงร็อคสวีเดนแห่งยุโรปกล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในหลาย ๆ วงที่สามารถได้ยินทางวิทยุเป็นประจำ นับตั้งแต่การมาถึงของเฮาส์ในช่วงเวลาเดียวกัน ปรากฏการณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบดนตรี: Eurodance ผู้ที่คุ้นเคยกับ 2Unlimited, Leila K, Ace of Base, Haddaway และ UB40 ได้รู้จักกับศิลปินหน้าใหม่ด้วยการผสมผสานการทำเพลงของพวกเขาเอง - - - หมวดเกี่ยวกับเอ็มทีวี ดิสโก้เธค และการออกนอกบ้าน
PublPostGen
Reply


Forum Jump: